Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
„'t Is waar," sprak Hansje, „zulk gezang
Moet iedereen behagen:
Maar was elk dier een vogel, heer!
Wie zou uw goed dan keer op keer.
Naar stad en dorp wel dragen?"
30. De Eikeboom.
Heel lang geleden kwamen eens twee jongelingen,
Edmond en Oswald, voor het gerecht.
Edmond zei tot den rechter: „Toen ik voor drie jaar
op reis ging, gaf ik Oswald, dien ik voor mijn besten
vriend hield, een diamanten ring in bewaring. Dien ring
wil hij mij niet teruggeven."
Oswald antwoordde: „Ik weet niets van dien ring;
ik heb hem zelfs nooit gezien. Mijn vriend Edmond is
zeker vergeten, aan wien hij den ring heeft toevertrouwd.
Maar mij niet, daar durf ik wel op zweren."
— Was er niemand bij, toen gij uw vriend dien
ring hebt gegeven? vroeg de rechter aan Edmond.
— Niemand, Heer rechter, antwoordde deze. Wij
stonden met ons beiden in het veld onder een eikeboom,
toen ik afscheid van hem nam en hem den ring gaf.
— Ik weet ook niets van dien eikeboom, zei Oswald stout.
De rechter dacht een oogenblik na en beval toen aan
Edmond: „Haal mij eens een tak van dien boom."
Edmond ging terstond heen, en Oswald bleef.
Een half uur was reeds verloopen, en nog was
Edmond niet terug.