Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
— Je hebt gelijk, mijn jongen, zegt Lodewijk. De
Koning kan zoo min ganzen hoeden als ik; want ik
ben de Koning.
De knaap zag den spreker met een ongeloovig lachje
aan en hernam:
— Gij? Dat kunt gij een domme gans wel wijs
maken; maar mij niet.
— Nu, wees maar niet boos, Sep. Hier heb je
nog een gulden voor al de moeite, die ik je veroorzaakt
heb, en ik beloof je, dat ik nooit meer ganzen zal
hoeden, zei de Koning vriendelijk.
De knaap dankte beleefd en antwoordde schalks:
„Gij zijt een beste man, maar van ganzenhoeden ver-
sta je niets."
Dienzelfden avond vertelde Lodewijk aan zijn vrouw
en kinderen, welk beroep hij dien dag uitgeoefend had,
en allen schaterden van pret.
28. Ook een uiterste WiL
Een Geldersch landman sprak op zijn sterfbed tot zijn
zoon: „Wees matig en spaarzaam; houd uw Moeder
in eere; benadeel nooit iemand."