Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
(jO
zoo moet je doen. En daarbij klapte hij, dat het klonk.
Toen gaf hij den Koning de zweep terug en raadde hem,
maar altijd door te klappen. „Dan zijn de ganzen bang
en durven niet wegloopen", sprak hij en ging den tuin in.
Lodewijk volgde den raad, zoo goed hij kon. Granzen
echter zijn niet zoo dom, als men wel meent. Zij be-
merkten aan het klappen al heel gauw, dat ze een
anderen hoeder hadden. Een gent heft den kop omhoog,
laat een schel gekrijsch hooren en vliegt op. De andere
ganzen beantwoorden dien kreet, vliegen ook op, en
in een oogenblik is de geheele troep op de aangrenzende
weide. De Koning roept en kletst met de zweep; hij
loopt de vluchtelingen na; maar deze storen er zich
niet aan; zij hebben het te goed in de vette weide.
Doodmoe gaat Lodewijk eindelijk op een boomstam
zitten en zegt: „Menschen besturen is niet gemakkelijk,
maar zoo'n troep weerspannige ganzen in toom houden,
is ook geen licht werk."
Intusschen is de knaap met het boek teruggekomen.
Hij ziet terstond, wat er gaande is.
— Gre hebt het mooi gemaakt, zegt hij tegen den
Koning en neemt zijn zweep terug. Help mij nu maar,
om den troep weer op den weg te krijgen. Soepen en
met de armen zwaaien, kijk, zóó!
De knaap zelf klapt nu met de zweep, dat de lucht
davert, en de ganzen, die hun ouden meester herkennen,
keeren op den landweg terug.
— Dat zal mij nooit weer gebeuren, dat ik mijn
ganzen aan een ander toevertrouw, al kwam de Koning
zelf, spreekt Sep.