Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
— Waarom denkt ge dat? vroeg de Koning, die
wel zag, dat de knaap hem niet kende.
— Wel, omdat gij voor zoo weinig werk zooveel
geld wilt geven, zei de jongen. Zoo gemakkelijk wordt
het niet verdiend.
— Nu, hier heb je den gulden dan vooruit; ga
nu maar gauw het boek halen.
— De oogen van den knaap glinsterden, toen hij
het blinkende geldstuk zag. Toch aarzelde hij om het
aan te nemen.
— Hoe is het, ga je niet? vroeg Lodewijk. Of is
een gulden niet genoeg?
— Ik zou het graag doen, zei Sep, maar ik durf
niet. Als de boeren hooren, dat ik de ganzen alleen
gelaten heb, jagen ze mij nog weg, en dan heb ik
geen brood meer.
— Malle jongen, hernam de Koning, ge zijt immers
in een wip terug; ik zal zoo lang wel op de ganzen passen.
— Gij de ganzen hoeden? vroeg de knaap spottend.
Een mooie ganzenhoeder! Daartoe zijt ge veel te stijf
en te dik. Neen, dat gaat niet.
— Ik sta voor alles in, sprak Lodewijk. Ga nu maar!
Deze belofte haalde den jongen over om te gaan.
Hij nam het geldstuk aan en vertrok. Maar pas is hij
een stap of wat op weg, of hij komt terug.
— Wat nu? vraagt de Koning.
De knaap reikt hem daarop de zweep over en zegt:
„Klap er eens mee."
Lodewijk beproefde het, maar het ging niet.
— Dat had ik wel gedacht, zei Sep. Geef hier! Kijk,