Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
— Dat kan onmogelijk, was het antwoord. Men
verwacht mij stellig terug, en mijn vrouw zou ongerust
zijn, als ik niet kwam. In een paar uur ben ik thuis.
De koopman stond eenige oogenblikkeu daarna op,
groette den waard, steeg te paard en reed weg.
Vroolijk blaifend trippelde de hond voort naast het
paard, dat in flinken draf voortsnelde.
Een half uur ongeveer had de koopman gereden, toen
de hond op eens hevig begon te blatfen en tegen het
paard opsprong. Hij scheen zijn meester iets te willen
zeggen, maar het trouwe dier werd door zijn heer ver-
keerd begrepen. De koopman meende nl., dat het maar
een aardigheid was van den hond en gebood hem te
zwijgen. Het anders zoo gehoorzame dier ging evenwel
voort met blaffen en beet het paard zelfs in den poot,
zoodat dit van pijn opsprong. Nu werd de koopman
boos en gaf den hond met zijn karwats een paar ge-
voelige slagen. Maar ook dit hielp niet. De hond blafte
nog heviger, sprong woedend op, nu eens tegen het
paard en dan tegen zijn meester. Eens zelfs beet hij
hem in de laars.
De koopman begreep niet, waarom de hond zoo
woest was; hij vreesde, dat hij razend was geworden
en besloot er dus maar gauw een einde aan te maken.
Hij nam een pistool uit den holster en joeg het arme
dier een kogel door de huid. —
Ijlings reed hij nu verder en kwam behouden thuis.
Terstond vertelde hij het ongeluk met den hond en be-
treurde zeer het verlies van het goede dier.
Inmiddels ontzadelde de koopman het paard en bemerkte