Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
ook niet spreken, toch zal hij door balken den dief wel
aanduiden. Ik beveel dus, dat elk uwer op zijn beurt
met de vlakke hand den ezel onder den buik strijkt."
Een voor een gingen de knechts nu naar den stal,
waar de ezel in een donkeren hoek gebonden stond, en
streken het dier onder den buik.
Toen allen in de verlichte kamer terugkwamen, zei
de rechter: „Steekt allen uw rechterhand op!"
De drijvers gehoorzaamden.
„Grij zijt de dief!" sprak de rechter tot een der tien.
„Alle handen zijn zwart, want ik heb den buik van den
ezel met roet laten besmeren, maar de uwe is wit gebleven.
Al uw makkers gevoelden zich onschuldig en waren dus
niet bang, dat de ezel zou balken, terwijl zij streken.
Gij echter hebt dat niet durven doen en hebt dus u
zelf verraden. Zeg terstond, waar gij den schat ver-
borgen hebt, of ik laat u levenslang opsluiten." De
ontmaskerde dief bekende, dat hij het kistje gestolen
en onder een steen in den stal begraven had, waar het
ook werkelijk teruggevonden werd.
In plaats van als een rijk heer te leven, zooals hij
gehoopt had, moest hij nu twee jaar achter de tralies
zuchten.