Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
5(3
vliegen kan het kistje niet," sprak de koopman toornig.
„Ontlaadt de dieren. We blijven hier, tot het kistje
weergevonden is."
De knechts deden, wat hun gelast was, terwijl de
koopman naar den rechter der stad ging en dezen ver-
haalde, wat er gebeurd was.
De rechter hoorde hem aandachtig aan en beloofde
een streng onderzoek. Hij liet een voor een de knechts
bij zich komen en ondervroeg hen scherp, maar bij
niemand kon hij eenigen schijn van schuld ontdekken.
Zij konden dus heengaan.
„Ik weet er geen raad op," moest hij eindelijk aan
den koopman zeggen. „De dief moet w^el onder hen
schuilen; maar hoe hem te vinden, dat weet ik nog niet."
Met bedrukt gelaat bleef de koopman den rechter
aanstaren, terwijl deze, met de hand onder het hoofd,
in gedachten verzonken scheen.
Eensklaps stond hij op en vroeg: „Weet gij, op welken
ezel het kistje geladen was?
— Wel zeker, antwoordde de koopman.
— Welnu, hernam de rechter, laat dien ezel van
middag in mijn stal brengen, en kom van avond met
al uw drijvers hier.
Dat gebeurde.
Toen de koopman met zijn tien knechts voor den
rechter stond, sprak deze: „Ik heb den ezel, die hier
naast in den stal staat, eens nauwkeurig onderzocht. Ik
ken zoo iets van de bewegingen en geluiden der dieren en
aan dezen heb ik wel bemerkt, dat hij zeer gevoelig is,
omdat het gestolene tot zijn lading behoorde. Al kan hij