Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Die bloemen zoo fleurig, die bloeien voor mij ;
Dan vlecht ik een kransje
Voor Annie en Hansje:
Dat staat hun zoo lief, en dat maakt hen zoo blij!
Uit „Ohs Genoegen" 7e jaargaDg.
26. De betrapte Dief.
Een koopman deed eens een verre reis. Hij voerde een
groote partij goederen mee in balen en kisten, die op
tien ezels geladen waren. Bij eiken ezel was een drijver,
die er naast liep, terwijl de koopman te paard reed.
De reis duurde verscheiden dagen; maar eiken avond
werd er in een stad of dorp rust gehouden en werden
de dieren ontladen.
De koopman deed nauwkeurig onderzoek, of alles
nog goed ingepakt was en gelastte zijn knechts, om
gedurende den nacht bij beurten te waken, dat er niets
ontvreemd werd.
Op een morgen, toen de ezels weer geladen werden,
miste de koopman een kistje. Hij was daarover erg
ontsteld, want dit kistje bevatte vele diamanten, paarlen
en andere edele steenen ter waarde van wel tien duizend
gulden.
Hij ondervroeg zijn bedienden, maar niemand wist
er iets van, en de wakers van dien nacht verklaarden,
dat er niemand vreemds in den stal geweest was.
„Dan moet een van jullie de dief zijn, want weg-