Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24. Een Wonderdoener.
Waar veel varkens zijn, daar is de spoeling dun.
Zoo ging het ook bij boer Korenhals. Die was gewoon
zijn karnemelk te verkoopen. In den regel was die vrij
goed, niet al te veel er bij van de vrouw met den
langen arm. Maar als er een enkelen keer buitengewoon
veel klanten kwamen, nu ja, dan moest er toch wat
gedaan worden om allen te bedienen. Vrouw Korenhals
zond ze niet graag met den leegen emmer naar huis.
Dan plonste ze, in vredes naam, nog maar een emmertje
water in de ton. „Ja, 't kon er toch nog wel door.
't Zag nog al redelijk wit."
Mietje Verschoof was vandaag een van de laatste
klanten. Ze haast zich naar huis want het was al laat.
Maar de vracht in den emmer, en de heete Junizon
juist op den middag, maakten, dat onze negenjarige
deern toch eens even rusten moest. Ze zet zich aan den
rand van den weg op een ouden boomstam neder. Juist
toen ze op zou staan, ziet ze vlak bij haar voet een
lief vergeetmijnietje bloeien. „Neen, snoepertje, ik zal
je niet vergeten," zegt ze, „ik zal je meenemen". Daar
ziet ze er warempel ginder nog een. En daar vlak bij,
kijk daar staat een heel troepje blauwtjes op haar te
wachten. ,.Stil maar, kindertjes, ik zal je niet vergeten.
Wel zeker, je gaat allemaal mee. Geduld maar, ik ben
zóó klaar." En Mietje plukte voort, en voort, en wat
ze wèl vergat — haar melk.
Toen ze haar emmertje weer od wilde beuren, was
de kariienielk in water veranderd. Nu was Holland in