Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
zijn woning, springt op zijn paard, ijlt naar de kust
terug en roept de anderen toe: „Menschen, laat ons
menschen redden!" Tegelijk springt hij met zijn paard
in de schuimende zee, zwemt midden door de branding
naar het schip en roept de ongelukkigen toe, dat hij
hen komt helpen.
„Twee van u," klinkt luide zijn stem, „springen naar
beneden en grijpen den staart van mijn paard! Zoo
zwemmen we aan land; dan kom ik terug en haal er
nog meer".
Ijlings springen er twee over boord en gaan aan
den staart vau het paard hangen. Zoo zwemt de grijs-
aard met hen naar den wal. Nauwelijks heeft hij ze
gelukkig aan land gebracht, of hij werpt zich opnieuw
in de bruisende zee, roept nog eens twee tochtgenooten
voor zijn gevaarlijke reis van het schip, komt weer
aan land en gaat op deze wijze voort, tot hij veertien
menschen gered heeft.
De geredden aanbidden hem bijna, zijn bloedver-
wanten en vrienden bezweren hem met tranen in de
oogen, zich niet op nieuw aan het gevaar bloot te
stellen. Maar er is geen houden aan; Woltemade hoort
en ziet slechts hen, die in gevaar zijn, rukt zich los,
zwemt wederom naar het schip en handelt als te voren.
Ongelukkigerwijze springt tegen zijn verbod in nog
een derde naar beneden, grijpt in den val den teugel
van het reeds vermoeide paard, trekt het uitgeputte
dier mee in de diepte, verdrinkt zelf, met hem zijne beide
kameraden, en helaas!.....ook de edele Woltemade.
i*