Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
zich / 1200 bevindt. Hij eischt natuurlijk de / 50, die
U uitgeloofd hebt voor den eerlijken vinder.
Grijp. Ja, maar, mijnheer de Rechter! bij rijper
nadenken ben ik tot de vaste overtuiging gekomen, dat
er niet ƒ 1200, maar ƒ 1250 in de portefeuille was.
De Rechter. Weet U dat zeker?
Grijp. Volkomen zeker, mijnheer de Rechter! Frans
is dus niet de eerlijke man, waarvoor hij doorgaat.
De Rechter. Frans is een eerlyk man. Maar deze
portefeuille is niet van U: dat is duidelijk. Ik zal ze
bewaren en nu bekend laten maken, dat er een porte-
feuille, inhoudende ƒ 1200 aan bankpapier gevonden is.
Komt er binnen het jaar niemand, die bewijzen kan,
dat ze hem toebehoort, dan is ze voor Frans.
Grijp. Maar mijnheer de Rechter!
De Rechter. Mijnheer Grijp, de zaak is uit. Wij
zullen maar hopen, dat uw portefeuille met de / 1250
ook gevonden wordt door zoo'n eerlijk man als Frans.
22. De Ezel en het Paard.
Een ezel had de verwaandheid, met een paard om het
hardst te loopen. De wedstrijd liep treurig voor hem
af, en Langoor werd uitgelachen. „Ik merk wel," zei
hij, „waaraan het gelegen heeft: voor een paar maanden
trapte ik in een spijker, en dat doet mij nog pijn."
EEN BLOEMKORFJE. No. 2. 5e dl'.