Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
G. Ik ben Grijp. Kom gauw binnen, goede man,
brave man, beste man! En heb jij mijn verloren geld
gevonden ?
F. Ik weet niet, of het uw geld is. Maar daar U
/ 50 uitgeloofd hebt als belooning voor dengene, die
U een portefeuille terugbracht, waarin zich ƒ 1200 aan
bankpapier bevond, en ik zulk een portefeuille hier bij
mij heb, zou ik ook gaarne de beloofde / 50 ontvangen.
G. Dat is natuurlijk. Een man een man, een woord
een woord. Laat mij de portefeuille zien.
F. Hier is zij. En als zij U toebehoort, wil ik ze
U voor ƒ 50 geven.
G. Het is mijn portefeuille. Ik zal U ƒ 10 geven.
F. En U heeft / 50 beloofd!
G. Ja, maar mijn portefeuille bevatte ƒ 1250! Je
schijnt je zeiven al betaald te hebben. Het is al meer
dan wel, dat ik je nu toch nog ƒ 10 wil geven voor
de moeite van het brengen.
F. Tot zulk een gemeene handelwijze ziet U mij in
staat? Dan had ik immers evengoed de heele porte-
feuille kunnen houden. Zooals de waard is, vertrouwt
hij zijn gasten. Als U mij de volle / 50 niet aanstonds
geeft, dan moet de rechter tusschen ons beslissen.
II.
De Rechter. Mijnheer Grijp! U heeft bekend laten
maken, dat U een portefeuille, waarin zich / 1200
aan bankpapier bevond, verloren hebt. Nu heeft Frans,
iemand, die algemeen als een eerlijk man bekend staat, een
portefeuille gevonden, die U zegt, dat de uwe is, en waarin