Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
weg te spoelen. Maar neen, zij blijft in de nabijheid;
zij denkt over het geval na, en spoedig heeft zij ook
een oplossing gevonden. Opgeruimd keert zij bij haar
kameraad terug, die ondertusschen bedaard gewacht
heeft, en spant zich naast haar aan hetzelfde einde van
de rups. Beiden trekken krachtig aan; een ruk.....
en het rupsje schiet onder het struikelblok door.
Bovenal belangwekkend is het te zien, hoe de mieren
in tijden van gevaar weten te handelen. Worden zij in
haar nesten gestoord, dan schijnen zij in groote opge-
wondenheid en onrust te geraken; zij doen nochtans juist
datgene, wat in zulk een geval nuttig en goed is. Een
groot aantal komt naar buiten loopen om te zien, van
welken aard het gevaar is, en waar de vijand staat,
anderen echter gaan dadelijk aan het redden. Daarbij
gedragen zij zich niet, zooals menschen wel bij brand
en watersnood doen. Men ziet er niet een, die met een
pan met een gat er in, met een halfversleten bezem
of met een ander waardeloos voorwerp wegloopt. Neen,
met groote bedachtzaamheid brengen zij dadelijk haar
kostbare gemeenschappelijke schatten, haar dierbare
poppen, in veiligheid. En ze loopen ook niet radeloos
rond en misschien den vijand te gemoet, maar dragen
eenvoudig haar geliefd kroost een paar verdiepingen
verder in den grond, sluiten de deuren af en zeggen:
„Ziezoo! Voorloopig zijn zij geborgen."
Men kan alzoo van de mieren leeren: vlijt, volharding
en behendigheid bij het werk, — eendrachtig overleg
en samenwerking, — bedachtzaamheid en tegenwoordig-
heid van geest, — liefde en zorg voor het kroost. In