Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
kleermaker kwamen. Op de werktafel en aan den kap-
stok lagen en hingen lappen voor jassen en broeken,
die nog genaaid moesten worden.
Fluks pakten ze naald en draad en werkten zoo
ijverig, alsof ze er den kost mee moesten verdienen.
Terwijl ze zoo druk bezig waren, meende de vrouw
van den kleermaker eenig geritsel op de snijtafel te
hooren. Zij stond op en luisterde aan de deur. „Dat zijn
zeker de kabouters, die mijn man wel eens zijn komen
helpen," zei ze. „Ik wou, dat ik eens eeu van die
ventjes kon zien."
Ze nam daarop een bord vol erwten en strooide die
door de gang. Maar haar nieuwsgierigheid had een
treurig gevolg.
Zoodra de kabouters gerucht hoorden, staakten ze hun
werk en namen haastig de vlucht. Doch, o wee, door
het trappen op de erwten verloren de dwergjes het
evenwicht, struikelden en rolden tegen elkaar, zoodat
ze met gekneusde armpjes en beentjes blij waren in de
vrije lucht te zijn.
Sedert dien nacht zijn zij niet meer op de aarde ge-
komen en hebben ze geen mensch meer geholpen.
18. De Mieren.
Van de mier wordt schijnbaar meer ophef gemaakt
dan ze waard is; in werkelijkheid echter niet. Het is
niet waar, dat zij wintervoorraad verzamelt. Daar zy