Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Op een keer was een arme daglooner bezig een hut
te bouwen. De man had geen geld om metselaar en
timmerman in dienst te nemen; hij moest dit werk ge-
heel alleen doen. Eiken avond, als hij van het land
doodmoe thuis kwam, werkte hij nog een uurtje aan
zijn hut. Hij had al verscheiden weken gewerkt, en de
muren waren pas even boven den grond. Misschien zou
zijn hutje voor den winter nog niet eens onder dak zijn.
Dat hadden de kabouters op een van hun nachtelijke
wandelingen gezien, en daar kwamen zij nu bij dozijnen
te gelijk toeloopen.
Zij grepen truweel en hamer, kalk en steenen en
werkten den heelen nacht zoo ijverig door, dat de hut
den volgenden morgen kant en klaar was.
Toen de man 's morgens naar het land ging en zag,
wat er gebeurd was, kon hij zijn oogen eerst niet ge-
looven. Hij keerde terug naar zijn vrouw. „Kom toch
eens gauw mee," riep hij vol blijdschap.
De vrouw ging mee en sloeg de handen ineen van
vreugde: ,,Dat hebben de kaboutertjes gedaan," zei ze.
„We moeten van avond die lieve mannetjes vriendelijk
bedanken."
Man en vrouw trokken dien dag naar hun nieuwe
woning. Zij bleven 's avonds laat op, tot diep in den
nacht; maar er kwamen geen kabouters. De kleine
ventjes verlangden geen dank. Het was hun genoeg,
dat ze menschen pleizier gedaan hebben.
Op een anderen keer hoorden ze een boertje ver-
drietig tot zijn vrouw zeggen: „De akker is zoo hard
als steen; ik kan er met de schop haast niet in steken