Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
de kat vau Whittington onder den arm en zette het
beest op den grond.
Zoodra de muizen en ratten dit dier zagen, vlogen
ze naar alle kanten weg, en in vijf minuten was er
geen enkele meer te zien. Menig beestje was intusschen
onder poesjes klauwen gevallen en doodgebeten.
„Dien muizen vanger moet ik hebben," zei de vorst;
„ik geef er een ton goud voor."
De koop werd natuurlijk gesloten. De vorst behield
de kat, en de kapitein nam het goud mee.
Toen hij, na verloop van twee jaar, in Londen terug-
kwam, vertelde hij het geheele voorval aan den koop-
man en gaf hem eerlijk het goud, dat hij voor de kat
gekregen had.
„Dat is niet voor mij, maar voor Richard Whittington,"
zei de koopman. Hij liet den jongeling bij zich komen
en toonde hem zijn schat.
„Nu kun-je ook koopman worden," zei de heer,
die veel van den trouwen, ijverigen knecht hield, „maar
dan moet ge eerst nog veel leeren".
Hij nam hem bij zich op het kantoor en zorgde er
voor, dat Richard alles leerde, wat hij als koopman
weten moest. Later nam hij hem aan als deelgenoot in
zijn zaken en gaf hem zijn dochter tot vrouw.
Richard Whittington werd een der voornaamste koop-
lieden der stad; hij werd in den adelstand verheven
en eindelijk zelfs tot Lord Mayor, dat is zooveel als
burgemeester, van Londen verkozen.