Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Een paar dagen daarna zeilde het schip uit naar
verschillende landen en steden, waar de goederen ver-
kocht of tegen andere waren ingeruild werden.
Zoo kwam het, na verloop van eenige maanden, aan
een afgelegen eiland, waar zelden schepen landden.
Toen de vorst van dit eiland al de mooie dingen zag,
die in het schip waren, kocht hij er heel veel van en
betaalde met brokjes goud en zilver, welke [metalen
veel op dit eiland gevonden werden.
Hij was zoo in zijn schik met al dat moois, dat hij
den kapitein en den stuurman bij zich ten eten vroeg.
Deze namen de uitnoodiging gaarne aan en kwamen
op den bepaalden tyd.
Het was een prachtige tafel; heerlijke spijzen en
dranken werden opgedischt in gouden en zilveren schalen.
Maar toen men zou beginnen te eten, kwamen tal
van ongenoode gasten uit alle hoeken aansnellen en
begonnen mee te peuzelen.
In een oogenblik wemelde het op tafel van ratten
en muizen, die heel familiaar rondliepen en overal
aan knabbelden. Ze toonden niet de minste vrees, en
als men er een wegsloeg, kwamen er wel drie voor
in de plaats.
De vorst vertelde toen aan zijn gasten, dat hij reeds
alles had beproefd, om die lastige dieren kwijt te raken,
maar dat niets hielp, en dat er eiken dag meer kwamen.
„Dan weet ik er misschien raad op," zei de kapitein,
en zond terstond een der bedienden met een briefje
naar het schip.
Binnen een half uur kwam de bediende terug met
3*