Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
— Zoek er maar een uit, antwoordde de knecht; of
wilt gij ze alle vier hebben ?
— Aan één heb ik genoeg, hernam Richard en
zocht er een mooi grijs poesje uit.
Hij zorgde trouw voor het dier, dat voorspoedig op-
groeide en zich zoozeer aan zijn jongen meester hechtte,
dat het hem overal volgde.
Op een keer stond Richard met zijn kat op den arm aan
de deur van het pakhuis, toen de koopman er binnenging.
Hij kwam eens kijken naar het inpakken der goederen,
die over weinige dagen met een groot schip naar verre
landen vervoerd moesten worden.
— Heb-jij ook niet iets mee te geven, om daar ginds
te verkoopen ? vroeg de koopman schertsend aan Richard.
— Och, Mijnheer, zei de knaap verlegen, wat zou
ik hebben? Ik bezit niets dan mijn kat.
— Welnu, geef die dan maar mee, hernam de koop-
man lachend. Wie weet, wat ze je nog opbrengt.
Richard keek zijn heer vragend aan, alsof hij zeggen
WOU: „Wie zal daar mijn kat koopen?"
De koopman echter zei vriendelijk: „Ik meen het
ernstig, mijn jongen. Misschien kan de kat je nog rijk
maken. Greef ze maar gerust mee; ik zal wel last geven,
dat ze goed verzorgd wordt."
Nu durfde de knaap niet meer weigeren. Hoe noode hij
ook van zijn trouwe gezellin scheidde, hij voldeed aan
het verlangen van zijn heer, en bracht de kat zelf naar boord.
„Zorg er alsjeblieft goed voor," verzocht hij aan het
scheepsvolk en ging met betraande oogen weer naar
zijn werk.