Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
In de gracht dreef het schuitje langzaam voort, tot
het onder een brug kwam. Daar komt in volle vaart
een rat aanzwemmen, draait om het schuitje heen, bekijkt
het van alle kanten en zegt op hoogen toon: „Hier
komt niemand voorbij zonder paspoort "
De soldaat deed, alsof hij het niet hoorde en wilde rustig
doorvaren. Maar de rat belette dit. Zij sloeg haar scherpe
tanden in het schuitje en knabbelde er een stuk af. De
soldaat stak toe met de bajonet op het geweer; maar
de rat was hem te vlug af. In een oogenblik had zij
het schuitje vaneen gescheurd; de flarden dreven op het
water en .... onze dappere krijgsman zonk naar de diepte.
Het blinken van zijn wapens had daar de aandacht
getrokken van een snoek. Pijlsnel schoot de visch toe
en slokte den armen soldaat met één hap naar binnen.
Het viel den slokop echter niet mee, de buit lag hem
hard in de maag en was moeilijk te verteren, en onze
krijgsman vond het in die woning alles behalve prettig.
Daar komt, een paar dagen later, een visch vrouw
aan Willems huis en biedt een mooien snoek te koop
aan. De visch wordt gekocht en schoongemaakt. En . .,
wie had dat kunnen denken! daar vertoonde zich op
eens onze soldaat in volle uniform. Hij werd afgewas-
schen en op tafel gezet. In een oogenblik was het
geheele huis in beweging: „Eenbeen is terug; de invalide
is weer gezond!" klonk het van alle kanten. Vader,
Moeder, Willem, Mina en de andere kinderen namen
elk, een voor een, den kleinen soldaat in de hand en
bekeken hem met zooveel verbazing, alsof hij de keizer
van Japan was.