Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
•25
De derde roover eischte de beurs, die Karei wel
genoodzaakt was te geven.
De vierde eindelijk stond op en zei spottend: „Als
al mijn kameraden wat krijgen, mag ik toch ook wel
iets hebben. Wat heeft Mijnheér nog wel aan waarde
bij zich? Ha, ik zie het al."
Daarop greep hij naar den gouden ketting, dien Karei
om den hals droeg en nam hem dien af. Aan dien
ketting hing een zilveren fluitje.
De Keizer bleef onder die rooverijen heel bedaard.
Het zou hem ook weinig geholpen hebben, al had hij
zich ook verzet, want tegen die vier bandieten kon hij
alleen zich niet verweren.
Maar toen de vierde bezig was, den ketting af te
strijken, zei Karei op beleefden toon: „Wacht even,
vriend, dan zal ik u eens toonen, hoe ge dit fluitje
gebruiken moet."
De Keizer deed toen een stap buiten de deur, bracht
het fluitje aan den mond en blies er met zooveel kracht
op, dat de schelle toon wijd in den omtrek weerklonk.
Toen gaf hij den ketting met het fluitje terug aan den
roover en bleef rustig wachten op het water, dat hij
gevraagd had.
De schelle toon van het fluitje had intusschen het
gevolg van den Keizer gewaarschuwd, dat deze in ge-
vaar was. Binnen vijf minuten kwamen ridders te paard
en bedienden te voet toesnellen. In een oogenblik was
de hut door een dozijn ge wapenden omringd.
De bandieten verbleekten op dit gezicht. Maar Karei
bleef even kalm als te voren en zei tot zijn gevolg: