Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
zijn vrouw, elk met een dikken bos bezems op den rug
voor het paleis. Zij werden binnengelaten.
— Verkoop mij nu je eersten bezem, zei Karei,
nam den toegereikten bezem aan en betaalde daarvoor
eeu pistool.
— Hier zijn nog meer koopers, vervolgde de Keizer,
terwijl hij op een twintigtal hovelingen wees, die bij
hem stonden.
Elk dezer heeren trad nu nader, kocht een bezem en
gaf den man daarvoor een goudstuk.
Van zooveel geluk hadden de goede lieden zeker
nooit gedroomd.
12. Dat viel niet mee.
Op een anderen keer was Karei V in Duitschland
op de jacht. Ook hier raakte hij zijn gevolg kwijt. Na
lang door het bosch gedwaald te hebben, kwam hij aan
een hut, trad er binnen en vroeg een dronk water.
Er zaten vier mannen van een woest uitzicht, die
schenen te slapen. Eensklaps stond een der kerels op
en ging op den Keizer af.
„Ik heb gedroomd," zei de schurk, „dat gij mij je
horloge zoudt geven; ik zal het dus maar nemen". —
En meteen deed hij het.
Toen naderde de tweede en sprak: „Ikheb gedroomd,
dat jou mantel mij wel passen zou". En daarop nam hij
den mantel van den Keizer.