Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
te voren, omringd door een menigte hovelingen. Hij
begreep spoedig, dat hij bij den Keizer was.
— Herken-je mij nog? vroeg Karei.
Hevig ontsteld deed de man een paar stappen vooruit,
viel weenende op de knieën en riep: „Vergeef het
mij. Heer Keizer!"
— Wat moet ik je vergeven? hernam Karei lachend.
Dat je mij gisteren zoo heerlijk hebt laten smullen?
— Ik had het hert in uw bosch geschoten, zei de
man verlegen, echter al eenigszins gerustgesteld door
de opgeruimde taal van den Keizer.
— Daarover praten we nu niet, sprak Karei, en
daarom heb ik je ook niet hier laten komen. Ik wilde
je bedanken voor den dienst, dien ge mij bewezen hebt,
en je daarvoor beloonen. Zeg maar, wat ge verlangt.
Wees maar niet verlegen en vraag gerust.
De man kou zijn eigen ooren niet gelooven. Hij had
gevreesd, naar de gevangenis te zullen gaan, en nu
zou hij zelfs beloond worden. Hij kon van aandoening
en blijdschap in het eerst geen woord zeggen.
— Kom, kom, zei Karei, vertel me nu maar eens,
wat ge graag zoudt hebben.
— Als ik in uw bosch vrij bezemhout mocht snijden,
dan zou ik heel gelukkig zijn en met vrouw en kinderen
goed den kost hebben, antwoordde de man beschroomd.
— Het is je toegestaan voor je geheele leven,
hernam de Keizer. Kom morgen met je vrouw hier
aan het paleis, en breng zooveel bezems mee, als ge
dragen kunt.
Den volgenden dag verscheen de bezembinder met