Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
dikwerf op reis en had dus geen vaste woonplaats. Nu
eens was hij in Duitschland, dan in Spanje, dan in
Italië en soms zelfs in Afrika. Dikwerf echter was hij
ook in Nederland en hield dan meestal zijn verblijf te
Brussel. —
Op een mooien najaarsdag, terwijl hij weer in Brussel
was, reed hij naar een bosch om te jagen. Een heele
stoet van jagers en honden vergezelde den Keizer.
Niet lang waren zij in het bosch, of Karei bemerkte
een hert, dat uit het hout sprong en pijlsnel de vlucht
nam. De Keizer gaf zijn paard de sporen en reude
het dier na. In snellen draf ging het over struik eu
heg, over greppel en sloot, en in weinige minuten was
Karei uit het gezicht.
Hij volgde steeds het spoor van het hert langs allerlei
zijpaden en raakte verdwaald in het dichte kreupelhout.
Zijn gevolg was ver achtergebleven en zocht overal te
vergeefs naar den Keizer.
Karei zelf wist niet meer waarheen, en keek zoekend
rond, om den rechten weg te vinden. Daar bemerkte hij
den rook van een schoorsteen. Terstond stuurde hij zgn
paard in die richting en kwam aan een eenvoudige hut.
Hij bond zijn ros aan een boom, opende de deur en trad
binnen. Een man, een vrouw en twee kinderen ge-
bruikten het middagmaal.
— Hebt gij voor mij ook iets te eten? vroeg de
Keizer, want ik ben flauw van den honger en doodmoe.
De hutbewoners zagen vreemd op naar den rijk ge-
kleeden heer; maar al kenden ze hem volstrekt niet,
zij wilden hem gaarne geven, wat hij vroeg.