Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
maar een der wolven was nog vlugger en had ons
spoedig ingehaald. Het was een reus van een wolf met
vlammende oogen en open muil. Ik zag geen kans om
mij tegen zoo'n monster te verdedigen; daarom ging ik
plat op den bodem van de slee liggen en wikkelde mij
in mijn reisdeken.
De wolf heeft mij toen zeker niet bemerkt, want hij
sprong in eens over de slee heen op den rug van het
paard. Daar zette hij zijn scherpe tanden in het vleesch
van het arme dier, dat, woedend van pijn, voortholde.
De wolf had zijn klauwen echter zoo vast in het vel
geslagen, dat hij stevig kon blijven zitten. Misschien
vond hij het zelfs wel heel pleizierig, zoo'n rijtoertje te
doen en te gelijk lekker te smullen.
Hoe lang de slokop daar wel aan het knabbelen
geweest is, weet ik waarlijk niet meer. Maar toen ik
mijn deken eens even oplichtte om te kijken, zag ik,
dat de wolf bijna heelemaal in het vel van het paard zat.
„Wacht, leelijkerd," dacht ik, „daar zal ik jou ook
eens een poets spelen."
Ik nam mijn zweep en sloeg het ondier links en rechts
zoo gevoelig op de huid, dat hij wel vooruit moest. Met
tand en klauw scheurde hij het vleesch vaneen, om maar
een uitweg te vinden. In korten tijd had hij het heele
paard doorgevreten, totdat hij met de stang in den
bek niet verder kon. De ribben en pooten van het
paard lagen aan weerszijden van den weg.
Nu was de wolf vrij, meende hij, en hoopte met zijn
volle maag prettig in zijn hol te kunnen uitrusten. Maar
dat viel hem tegen. In plaats van het verscheurde paard