Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
'16
die eerst van alle kanten en zetten ze toen op. Binnen
weinige minuten was de heele zak leeg en zaten de apen
weer tusscheu de takken, elk met een slaapmuts op.
Heel verwonderd keken ze elkaar aan, grijnsden van
pret en vlogen dan weer als gekken door de boomen.
Nu eens nam de een zijn buurman de muts af en smeet
hem ermee naar de ooren, dan weer beet een ander de
heele muts stuk en maakte er een bal van; ze sprongen
en klauterden en schaterden en schreeuwden van pleizier.
Ze maakten zelfs zoo'n getier, dat de slaper er wakker
van werd.
Terstond valt het oog van den koopman op den
ledigen zak. Verschrikt springt hij op, ziet in het rond,
en bemerkt boven zich de tierende en schreeuwende
apen. Ze schijnen er nog meer schik door te hebben,
nu de arme man daar zoo verlegen staat te kijken.
Wat zal hij beginnen? Dreigend balt hij de vuist
tegen de dieven en geeft hun alles behalve mooie namen.
Maar de apen lachen hartelijk om al de scheldwoorden
van den koopman en spelen vroolijk voort.
Daar krijgt de man een gelukkigen inval. Hij gaat
op een open plek staan, zoodat de apen hem goed zien
kunnen. Nu stampt hij als een woedende op den grond,
grijpt driftig de muts van het hoofd en smijt die neer.
De apen kijken nieuwsgierig naar hetgeen de koopman
doet. Deze raapt de muts weer op, zet haar andermaal
op het hoofd en smijt ze dan opnieuw met kracht op
den grond.
Dat vinden de apen zoo aardig, dat ze een voor een
dit kunstje ook nabootsen. Elk slaat woedend de hand