Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
verdrong den ander, eu daardoor viel menigeen in zee
en verdronk. — Daar zwalpten zij heen op den breeden
plas, en het zou De Ruyter weinig moeite gekost
hebben, de eene boot na de andere te vernielen.
Maar daartoe had de brave kapitein een te edel hart.
De strijd was gestreden, en de ongelukkigen moesten
geholpen worden. „Alle booten in zee!" gebood hij, „en
redt, wat te redden is!" In een oogwenk werd aan het
bevel gehoorzaamd. De Hollandsche Janmaats vlogen
over het water en brachten een groot deel der Span-
jaards behouden aan boord van hun schip. Ouder de
geredden behoorde ook de Spaausche kapitein."
Het was een trotsch edelman, een echte Hidalgo,
die met minachting neerzag op allen, die hem omringden.
Toen hij bij De Ruyter gebracht werd, vroeg deze hem:
„Zoudt gij jegens ons ook zoo barmhartig geweest zijn,
als wij in uw handen gevallen waren?"
De Spanjaard zag hem hoonend aan en antwoordde
onbeschaamd: „Neen; ik zou uw schip zonder genade
in den grond geboord hebben en met man eu muis
hebben laten vergaan."
Dat was te veel voor den anders zoo menschlievenden
De Ruyter. Zijn bloed kookte bij zooveel onbeschaamd-
heid. Zijn oogen flikkerden van toorn, hij sloeg de haiid
aan zijn zwaard en gebood: „Mannen, werpt al dat
gespuis over boord en verzuipt ze als honden!"
Oogenblikkelijk maakten de Hollandsche matrozen
zich gereed, dit bevel uit te voeien. Daar vielen alle
Spanjaarden op de knieën en smeekten om levensbehoud.
In eens was de toorn van De Ruyter bedaard.