Boekgegevens
Titel: Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Deel: No. 2
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1914 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202609
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Een bloemkorfje: leesboek voor de middel- en hoogere klassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
ons afloopen. Maar we zullen ons best doen en ons
verdedigen tot den laatsten man. Zullen we?
— Ja, ja, hoera! riep de bemanning en zwaaide
met den hoed.
— Nu, doet dan je plicht jegens het Vaderland;
ik zal den mijnen doen, en God zal ons helpen.
Inmiddels was het Spaansche schip naderbij gekomen
en loste zijn kanonnen. De kogels vlogen meestal over
het schip van De Ruyter heen.
— Die verstaat het werk niet, lachte De Ruyter. Wij
zullen hem eens toonen, dat we het beter kunnen. Vuur!
Een vreeselijke verwarring ontstond er aan boord van
den Spanjaard. De Hollandsche kogels hadden bijna
alle getrotfen.
De Ruyter nam zijn verrekijker en sprak: „Ge hebt
hem goed geraakt, mannen; nog eens zoo, en hij is
voor de haaien."
De Spanjaard vuurde voor de tweede maal. Een
enkele kogel kwam op het Hollandsche schip terecht,
of vloog door het want.
— Hij begint aan te leeren, zei De Ruyter. Nu is
het onze beurt weer. Vuur!
Op nieuw kreeg het Spaansche schip de volle laag.
De planken kraakten, en het water drong van alle
zijden binnen. De verwarring werd elk oogenblik grooter.
Aan stoppen van de gaten was geen denken meer. Het
schip zonk met elk oogenblik dieper en was weldra in
den afgrond verdwenen.
In alle haast werden de booten losgemaakt en te
water gelaten. Elk wilde er het eerst in zijn, de een