Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
—besluit, —bevel, Rabbijn, m; en. —sch,
—bode,—heer,—heer- bnw. —endom, o.
lijk, bnw,—heerschap. Rad, o; ers en eren. —je.
-ertje.
jnnaker,
—ermakerij, v. —erbe-
weging, —erboot, -er-
diertje, —erkast, —er-
loop, —erwerk, —er-
worm. Overigens rad;
als: -draaier, —sparre,
—velg, enz.
Rad, bnw. —heid.
Radbraken, b. w.
In Raddraaier, m; s.
O. —man, —lieden,
—vergadering, -vrouw,
—zaak.
Zie lager.
Raad-pensionaris, m; sen.
Raadplegen, b. en o. w.
Onscheidb. en gelijkvl.
Raadsel, o;sen en.—ach-
tig, bnw.
Raadvragen, o.
Raaf (rave) v; aven
sam. mv.; als:—aard, Rade, tn.' te — worden,
—aas,—kok(iiett;)en2. te — gaan.—loos,bnw.
Insgelijks —zwart. Raden,b.w. (iedenaadde,
bnw. doch ravebek aden).
(overdr.)f ravekop, enz. Radicaal, ale (grondig,
Raaghoofd, raagshoofd enz.) bnw. (hoofdver-
(ook raagborstel, rage- eischte) o.
bol (raagbol) o; en. Radijs, V; zen.
Raak (het treffen van een Ha'óiüs (straal) m; iën,
doel) V. Ooh bijw. sen.
Raak (achterste deelen van Raf (rM(;i)in) v.
het binnenste des Rafel, v; s. —achtig, bnw.
monds) v; aken. Meest Rafelen, b. en o. w. §
mv. Rafeling (pluksel) v.
Raam (raming) m. RatTinaderij, v; en.
Raam (glasraam, enz.) o; Raffinadeur, m; s.
amen. —zaag, v, Rafiineeren, b. w. §
Raap, V-apen. —loof (oo/; Rng, o.
rapemoof), —koek. Ragebol, z. raaghoofd.
—olie, —zaad, enz. Ragen, b. w. §
Raar, bnw. Rarigheid. Ragout' (vléeschgerecht)
Raasbol (raaskop)(5e/irecM- m; s.
wer) m ; le'n (pen). Railleeren, o. w.
—letje. —len, o. w. Raillerie' (scherts) v.
Raaskallen, o.w. Rails (ijzeren scheenen der
Raat, v; aten. ijzerbanen) mv.
Rabarber, m; s. Rak, o; ken. Oo/c rek.
Rabat', -f o; len. —ten, o. Rakel, m; s. —en, b. w. §
w. Rakelings, bijw.
Raballeeren, b. w. Raken, b. en o. w. §
Rabaut, m; en. —enstuk Raket (kruid) v.
(guitenstuk). Raket (te/s^ui^) o; ten.
Rabbelaar, m;s.—ster,T. Oo/crankel.—ten,o.w.
Rabbelarij, v; en.
Rabbelen, o. w. §
Rab'bi (rabbijn) m; 's.
Rakker (diefleidbr) m; s.
Rakketalie, v; s.
Rakketouw, o; en.
Rakkelros, m;scn.
Rallen (rellen) (snappen)
0. w.
Ram, f m; men. —metje.
In sam. s.
Ramen, b. w.
Rammei (stormram) m.
—en, b. w.
Rammel (kinderbei; snap'
ster) v; s. —aar, f m;
s en aren. —aarsier, v,
—en, O. w, S als:
—kees (snapper).
Rammen, b. w.
Rammenassen,©, w.
Ramp, V; en. —spoed, m;
en. —vol, bnw.—spoe-
dig, —zalig, bnw.
Rampaard, o; en. Zie rol-
paard.
Rand, m; en.—en, b. w.
—swijze, bnw.
Rang, m; en. —zucht, v.
—zuchtig, bnw.
Rangschikken, b. w.
Rank, f v; en.
Rank (tenger) bnw.
Ranonkel (renonkel) v; s.
Rans, ransig (^arsïij)
bnw. '
Ransel, m;s. —en, b. w.
Rantsoen, -(-o;en.—hou-
ten, O. mv. Volgens
and. ransoen.
Rantsoenecrcn, b. w. Zte
rantsoen.
Rap (vlug) bnw.
Rap (schurft) v. —alje
(Jan hagel) o. —pig,
bnw.
Rapé (fijn gewreven ta-
bak; snuif) m.
Rapen, b. w.
Rapier, o; en.
Rapport', o; en. —eur, m;
s.—eeren, b. w.
Rarekiek, m; en.
Rarigheid, v.
Rariteit (zeldzaamheid) v;
eu. /»sam.mv.