Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Pruispn (land) o. Publiek, o; en bnw.
Prul (vod) v; len. >—lerij, Pudding, z. podding.
v. —dichler,—schrij-Puf {lust) v. Ook bnw.
ver. In and. sam. v. —kn{blazen)o.enh.'w.
Prumel(pnmel)(^etoyï;7e Pui, v; en.
pruimen) \. mv. Puik, bnw. Als znw. o.
Prut {gestremde melk) v. —dichler , —jtiweel,
Prut {pluis; in orde) bnw. enz. —spuik, bnw.
Gem. Puiladerig, bnw.
Pruttelen, zie preutelen. Puilen, o. w. §
Psalm, m; en. —ist, m; en. Puiloogig, bnw.
—odie', v. —odiëeren, Puimsteen, m; en.
b. w. —zingen, o. w. Pnin, o.
Psalter, o; s. Puist, v; en. —ig, —acb-
Paan'do {onecht, gewaand) tig, bnw.
vooral bij znw. en bnw.; Puit, -f ra; cn. —aal, m.
als :--christen, Pul, v; len. —letje. —le-
—-philosoof, enz. broer {drinkebroêr).
—mem,e{valschnamig) —len {drinken) b. w.
bnw. Pulver (polver) o.
Pst, tw. Pulveriseeren, b. w.
Publicatie, v; iön en s.
Publiceeren, b. w.
Publicist, m; cn.
Punch, m. zie pons.
Punctua'tie {zinscheiding
door teekens) v.
Publiciteit {openbaarheid) Puniërs {Carthagers) mv.
v. Punisch, bnw.
Punt {stip) o; en.
Punt {spits) v; err. —ig,
—achlig, bnw.
Punteeren, b. w. §
Punten, b. w.
Pupil' {onmondige wees) m.
en v; len. {oogappel) v.
Puren {zuiveren) b. w.
Purga'tie {buikzuiverend
middel) v; iën en s.
Purgeeren, o. w. §
Pu'rim {Joodsch feest) o.
Purist {taalzuiveraar,
taalzifter) m; en.
Purmer {meer) v.
Purper, o. —achlig,^kleu-
ri g, —verv i g, bn w. -en,
onv. bnw. —en, b. w.
Put, ra; len. —jcs {hollig-
heden). —len, b. w.
Puts, v; en. —en, b. w.
Putting, v; en, s.
Pulter, f m; s.
Puur {zuiver) bnw.
Pyramide, v; n.
Pyreneën {gebergte) rat.
1)
Q {zeventiende letter) v; s. v; en.
Quadraat {vierkant) o;Quantileit {menigte, enz.)
alen. Oo& bnw. v;en.
Quadrant {meetk. werft-Quarantai'ne {liglijd van
tuig) o;en. schepen uitpreemde,van
Quadratuur {verandering ziekte of pest verdachte
in een' vierhoek) v. havens komende) v.
Quadril'le {omberspel, Quarlel', o; ten.
dans) v; s. Quar'to, in: in —.
Quaes'tie, questie, v;iên. Qualeilem'per(dfl<;,«;aar-
Qualifica'tie(öe/i7e/i«p)v. mede een vierendeel-
Qualificeeren, b. w. . jaars aanvangt) ra; s.
(Jualileit {hoedanigheid) Quinine(ft-inazow^v.Ziek.
Quinlaal, zie Kw.
Quinlessens' {de kern, het
beste) v.
Qmntel' {vijfstemmig mu-
ziekstuk) o; len.
Qui-pro-quo(mist7crs/aHd)
o; 's.
Quitan'tie {kwijtbrief) v;
s en ien.
Quo'ta (quo'tura) v; s (o)
aandeel.
Quotiënt {uitkomst eener
' deeling) O] cn.
R.
R {achttiende letter) v; 's. Raad, -f- ra; aden. —zaam, ging, —slag, —vraging.
Ra, v; raas. bnw.—geving,—ple- !n de volg. sam. s:
1) Vele woorden, die doorgaans met Kw. gespeld worden, zijn hier
niet opgenomen.