Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oycrtffcwi pont. Port, o; en. —vrij, bnw.
Poilificaai (staatsieJdced) en bijw.
0. Ook bnw. (priester- Portaal, o; alen.
lijk). Porte ( Turksche hof) v.
Pon'.on' (schipbrug) v; s. Portefeuil'le, v; s.
—nier, ra; s. Portelen (borrelen) o.w. g
Poo.en,b. w. Porte-monnaie (geld»
Pook, f v; oken. taschje) v.
—lenbakker(ïnsam.s),
—tenbank,—tendraaier,
—tenkast, —tenkraam,
—tenmagazijn,—markt,
—tenschuit, —ten-
schunr. —tenwinkel.
Jn and sam. pot.
Pota'ge, v; s. Ook in:
Pooi Polak, m; olen, ken. Por'ter (Engelsch bier) m. Jan —.
—sch, bnw. en o. znw. Portie, v; s en iën. —tafel. Potascb, v.
Pooi (aspunt) v; olen. Portier, m; s en en. Polen, b. w.
—lander,m.~shoogte. —schap, o. /n sam. s. Potentaat (rors/) m; aten.
Overigens enk. Portier (der koets) o; en. Poter, f m; s.
Poort, fv;en.—er (twr-Portret, o; ten. —schil-Potestaat (gezaghebber;
jer)m;s.—crij,v.—er- deren, o. —teeren, b. eertijds regent orer
schap, 0. —sluiten, o. w. —leur, m; s. Friesland) m; aten.
Poorteren, b. w. Portugal, o. Potlood, o; en. —en,b. w.
Poos, v; zen. Portugees, m;zen. —ch,e, Potpourri' (allegaartje)
Poot (been) ra; en. —ig, bnw. eno. znw. m; s.
bnw. —je (voeteuvel). Portulak (plant) m. Pots. zie poets.
Poot (lootje) v; oten. Portwijn, ra. Ook port. Potten, b. w.
Poover (arm) bnw.—tjes, Pose (s/anrf) v; s. Potvisch, ra; sschen.
bijw. ' Posi'tie, v; iën en s. Praaien, b. w.
Poozen, 0. w. Positief, ieve (s^e/Zi^) Praal, v.—ziek,—zuch-
Pop, f v; pen. —pig, bnw. tig, bnw.—zucht.
—achtig.bnw.—pclijs, Post (n'scA; posterij, kan- Praam, v; amen.
V. In sam. mv.; doch /oor, wagen) v; en. Praat, ra, —al, m. en v.
poppe, ingeval uitslui- —erfj, v. —achtig,—ziek,—zuch-
tend het enk. bedoeldPosi (bode; ook van eene tig, bnw. —zucht.
wordt. rekening; ambt, stand) —graag, ra. en v.
Popel, zie populier. ra; en. Prachen, o. w.
Popelen, o. w. Post (ßjn papier) o. Pracherij, v; en.
Poppen, O. w. Postdateeren (later rfoj-Pracht, v.—ig, bnw.
VopyÜQiv'(volksgezind;ge- teekenen) b.w. Prac'ticus (een ervaren
makkelijk te verstaan) Postelein (plant) v. man) m; mv. practici,
bnw. Posteeren (plaatsen) b. w. Practijk (beoefening) y.
Populariseeren (zich bij Pos'le restante (op den Praclisch, bnw.
het volk bemind maken) post blijvende) . Practiseeren (—z—) b.
w. w. Postiljon (postrijder) m; s. en o. w.
Populier, m; cn. Postlu'dium (naspel) m; Practizijn, sie praktizijn.
Porder, m; s. iën. Praecep'tor, z. pre'ceptor.
Porei, porrei, zie prei. Postscrip'tum (naschrift) Praeparaat (toebereidsel)
Porfier, o; en.—eu,onv. o; s. v; aten. öoÄ preparaat,
bnw. Poslmr (houding) o; uren. Prae'ses (voorzitter) m.
Poreus (t/7) bnw. Pot, ra; ten. —dicht, Prae'tor, m; o'ren. Ook
Porie, v; iën. —vol, bnw. —aarde, pretor.
Porren, b. w. v. —aarden, onv. bnw. Prairiën (met gras bewas-
Porselein,o;en.—en,onv. —age, v. —asch , v. sen land in de binnen-
bnw. Zie postelein —^jebeuling,-jeslatijn, tan den van N.-Amerika)
(plant). —lepel (zie pollepel), mv.