Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Pleister (gips) o.—en,-j-Phiim,-j-v;en.—pje(/n/^ —hans, m,
b. w. § tuiting) o. —graaf, Poffen, b. cn o. w.
Pleit (sc/mi/) "v; en- —age, v. —gedierte , Poffer, f m; s. —tje (in
Pleit (p/eidooi) o.'—ziek, —vee, enz. —eloos sam. a)o;s.
—zuchtig, bnw. —erij, (—loos) bnw. —en, b. Pogen, o. w.
v.—en, 0. w. w. —strijken, b. w. Pok, v; ken.—dalig,bnw.
Pleizier, zie plezier. —strijkerij, v; en. —daal, —pit, —pul.
Plek, v; ken. Pluis, v; zen. Ook bnw. Poken, o. w.
Plemp (vischschuit) v;en. Pluizig, bnw. Pokhout (Amer. boom) o.
Plengen, b. w. g Pluizen, b. w. (oos, ozen). Pokkei (pochel)m;s. Getn.
Pleonas'mus (woordover- % Alsh. w. gelijkvl. Pokken, o.w.
lolligkeid) o; men. Ook Pluizerij, v. Pol, j- m; len.
pleonasme. Pluk, m. —ken, b. w. g Polak,-f-m; ken. ZicPool.
Pielen (van pleet) onv. —haren,o.w.—sel,o;s. Polder, m; s.
bnw. Plunderen, b. w. § Polei (kruid) v.
Pletten, b. w. § Plundermarkt, zie plunje. Polemiek (redetwist) v.
Plellercn, b. w. Ook in Plunje, v.—markt. Polichiner (Aanswors/) ni;
Ie—. Pluvier, v; en. s.
Pletterij, v; cn. Pochel(&w//;rw^)m. Gem. Polijsten, b. w. §
Pleuris (zijdewee) v. Pochen, o. w. § Po'lis (verzekerbrief) v:
Plezier (pleizier) o. —ig, Pocher (pochhans) m; s sen.
bnw. (zen). —ij,v. Politie, v. —-commissa-
Plichl, m; en. —pleging. Podagra (voeteuvel) o. ris, enz.
v.-clijk,—matig,bnw. Podagreus, bnw. ' Politiek', e, bnw. en v.
—shalve,bijw. —enlecr. Podagrist, m; en. znw.
In and. sam. enk. Podding, m; en. Poddink- Pollevij (hiel eens schoens)
Plint, v; en. je. v; en.
Ploeg, f m. (eenig werk- Poedel (waterhond) m; s. Pols, f m; en. —en, b. en
volk) v; en. —en, b. en Poeder, poeier, o; s. —en, o. w.
0. w. § b. w. § Poltergeesl, ra; en.
Ploert,m;en.—ig,—ach-Poëet, ra; éten. Poly'pus (dierplant) m;
lig, bnw.—crij,v. Poel, m; en. ypen. OoA polyp'.
Ploeteren, 0. w. Poelier, m; s. Insam.s. Polytech'nisch (veelkun-
Plof, ra; fen. —fen, o. w. Poep (Westfaling) ra; en. $ttg) bnw.
Plok, m; ken. —enland. Ook in ccne Pomerans, v; en.
Plombeeren (met lood and. beteek. m.—en,o. Pomraa'de (haarzalf) v; s.
stempelen, vullen) h.w. w. Pomp, v; cn. —en, b. cn
Plomp, m; en. Oo/: tw. Poes,v; cn. o.w.
—cn, o. w. Poespas (mengelmoes) m. Pompernikkel, m; s.
Plomp, bnw. —verloren Poesten (A/azcn) o. w. Pompoen, v; en,
(cens/i/a;ïs)bijw.—aard, Poester (blaasbalg) m;s. Pond,o;cn.—speer.—ge-
ra; s. Poëterij, v. wijze, bijw. overigens
Plonzen, b. cn o. w. § Poëtisch, bnw. pond; als : —gaarder
Plooi, v; en.—en, b. w. g Poets, pols, v; cn. —ig, (makelaar in granen)
Plooien, b. w. • bnw.—enmaker,—en- enz.
Ploolcrij, v; en. makerij. Pondspondsgewijze, bnw.
Plots, bij\v. —eling,—e-Poetsen, b. w. Ponjaard, m; en.—en, b.
lijk, bnw. —en, o. w. Poezelig (poezel) bnw. w.
Plug (s/o;?) V. (p/ocr/) m; Poëzie, v. Oofepoczij. Pons, m; ooft punch,
geu. Pof, f m; fen. Ook tw. Ponl, v; cn. —veer, o.