Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Pijnigen, b. w. Pioen,—e (pioenroos) r; v; en.—soen,o;en. In
Pijp, f v; en. —oarJo, en, n. sam., waarin het mv.
—gasl, —kan, —!ia-Pi0nier(sc/rfljjs9rayer)m;s. bedoeld wordt, ^hnian.
neel, —slentel. Pip, v. —sch (ongezond) Planten, b. w.
Pijpe, wanneer het bnw. Plas, m; sen. —serij, v.
enk. bedoeld wordt, als: Pippeling, m; en. —dank, ra. —regenen,
—dop, —kop, —steel, Piramide, zie pyraraide. o. w. —sen, o. w. §
—wroeter, enz. Overi-Vis, v. —achtig, bnw. Plas'tisch (éee/dcfirf) bnw.
gens mv.: —fabriek, —sebcd (dier) v. (per-Plat, bnw. —weg, bijw.
—lade,—mand, ens. sooM)m.e/iv.—selings, —bodemd (—boomd).
Pijpen, o.w. (eep,epen). bijw.—kijken, o.
Pik(pek)o.—achtig,—kig. Pisang (paradijsboom) v; s.
—donker,—zwart, bnw. Pistool, f v. (ook o. voor
—broek (matroos) m. schietgeweer); olen.
—draad, m. Pit (kern) v; ten. (merg) o.
Pik (haat) m. Pitoor (vogel) ra; oren.
bnw. —terd (ongelet-
terde). Ook met znw.:
—bek, —lood, —gat;
en volgens somm. ook
—amsterdamsch, plat-
duitsch, enz. Zie lager.
Piket', o; ten. —len, b.w. Pitsjaren (seinen) b. w. § Plat (vlakte) o; ten. —je
Pikeur', ra; s. Pittig (snedig) bnw. (bengel) o.
Pikkedillen (beuzelingen) Plaa^, v; agen. —ziek, Plalaan(—boom)m;anen.
v. mv. bnw. —zuchl, v. Plateel, o; en.
Pikken, b. en o. w. Plaat, v; aten. Ook in de Plati'na, o.
Pil, v; len.—letje. Insam. znw. —drukken, —et- Plating (houten bekleedsel
mv. sen, —snijden, enz. van een aarden wal) v;
Pilaar (pijler) ra; aren. Plaats,v;en.—elijk,—be- en.
Pilas'ler(vierkantepilaar) schrijvend, —vervan- PIatte-driehoeksmeling,v.
ra; s. gend, enz. bnw. —en. Plattegrond, o.
Pillegift, v; en. b.w. Platteland, o.--bcwo-
Piloot, ra; oten. Pladijs (platvisch) v; zen. ner; iit and. sam. s.
Piment (yamaica-peper) o. Plafond' (zoldering) o;s. Platten (pletten) b. w.
Pimpel (vogel) m ; s. Plafonnee ren, b. w. Plat terd (ongeletterde) m;
—mees(üo^e/)v.—paars Plagen, b. w. § s.
(donkerpaars) bnw. Plagerij, v; en. Platvoeten, o. w.
Plagge (afgestoken zode) Plavei, v; en. —sel, o.
v; n. In sam. mv. —en, b. w.
Plagiaat (letlerdieverij) o. Plebs (het gemeen) o.
Plak, f v; ken. Plecht, v; en. —anker, o.
Plakkaat, o; aten. (kusting) v; en.
Plakken, b. en o. w. § Plechtgewaad, o; aden.
Plan, o; nen. Plechtig, bnw.
Pink (Jong rund) ra. en v; Planeet, v; eten. Plechtstatig, bnw.
en. Planeta'rium (afbeelding Pleet, o.
Pink (vaartuig) v; en. van ons zonnestelsel) o; Plegen (gewoon zijn) o. w.
Pinken, pinkoogen, o. w. s en iën. (acht, eegd).
?iüker(kinderspeeltuig)m; Planispheer, planiglobe Plegen (bedrijven, verzor-
s. Ook pinkstokje. (wereldkaart) v. ger^ b. w. § Getijkvl.
Pinkster (Pinksteren) v. Plank, v; en. —et, o; ten. Plei, v; en.
Pmksternakel, z. pastinak. —etsel, o; s. —ier, o; en. Pleidooi (pleit) o; en.
Pinnen, b. w. In sam. mv. Plein, o; en.
Pinsbek, zie spinsbek. Plant, f v; en. —aardig, Pleister, f v; s. —aar, ra.
Pint, v; en. Insam.s, bnw.—age,v;n.—er\j, —en, o. w. §
Pimpelen (zuipen) o. w.
Pimpernel, v.
Pimpernoot, v; olen.
Pin, zie pen.
Pinas' (schip) v; sen.
Pin'dus (berg) ra.
Pink (vinger) ra; en.