Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
rapier-maché(papieri/ctfp) Paruik, sie pruik.
O. Parvenu' [kind van for-
Papillot' (in papier gcwik- iuin) m; 's.
keide haarkrul) v; ten. Pas (tred, en^te, paspoort)
Papist, m; en. m; sen. —ganger. Zie
Pappen, l>. w. lager.
Para'bel (gelijkenis)v;sen Pas (stond, maat) o.
en. Ook parabool. Pas (strook) v; sen.
Parachu'te (valscherm) v; Vas (juist, even) bgw. Ook
s. in te —.
Parade, v;s. Pascha (Paschen) o. In
Paradeeren, o. w. sam. paasch : —best,
Paradijs, o; zen. bnw. Paschen, v.
Paragraaf, v; afen. Paskaart (zeekaart) v; en.
Parallel (evenwijdig) v;en; Paskwil, o; len. —letje.,
ook bnw. —ogram, o. Paslood, o; en.
Paraplu)'e, v; s. Bij somm. Paspoort, o; en.
paraplu'. Passaat (—wind) m;aten.
Parasol', v; s. Passa'ge, v; s.
Pardel (dier) m; s. Passagier, m; s. In sam. s.
Pardoen (touw aan den Vassdini (doorreizende) m;
mast) v; s. en. In sam. mv.
Pardon' (vergiffenis) o. Passeeren, b. en o. w.
Pareeren, o. w. Passelijk, bnw.
Parel (paarl) v; en.—en, Passement, o; en.
0. w. Passen, b. en o. w.
Paren, b. en o. w. Passe-partout' (looper) m;
Parfumeeren, b. w. s.
Park, o; en. Passer, m; s.
Parkemeut, z. perkemenl. Passie, v. —bloem, v.enz.
Parket', o; ten. Pastei, v; en.
Parkiet' (vogel) m; en. Pastel (verfdeeg) o.
1'arlement', o; en. In sam. Pastinak, v; en.
s. —air (onderbande- Pastoor, m; oren en s. In
laar) m; s. Ook bnw. sam. s.
Parnas' (berg) m. öoA: Pastorie, v; ön. Ook—rij.
Parnas'sus. Patent, o; en. •—plichtig,
Parochiaan, m; anen. —schuldig, bnw.
Parochie, v; ién. Patenteeren, b. w.
Parool, o; olen. Pater, m; s. —stuk.
Part (poets) v. (deel) o; en. Paternoster, m. en o; s.
Particulier, bnw. en m. Patik (kruid) o.
znw.; en. Patiënt, m; eu. —ie (ge-
Partij , v; en. —dig, duld) v. —iekruid,
—zuchtig,bnw. -schap, —iewerk.
T.-—zucht,V.—ganger, Patisseriën (gebakjes) mv.
—geest, enj. Patriarch', m; en. —aal.
Partituur (in de muziek) bnw.
v; uren. Patri'ciör (adellijk burger
Partuur, o; uren. in i?o?ne) m; s.
Patrijs, m; zen. Indien, 't
mv, bedoeld wordt, pa-
trijzen.
Patriot', m; len. —tisch,
buw. —is'mus (—me)
O.
Patronaat (beschermheer-
schap) o;aten.
Patroon (beschermer) m;
onen,s.—schap, o. Pa-
trones.
Patroon (lading) v; onen.
—tasch.
Patroon (model) o; onen.
Patrouil'le (zwerfwacht)
v; s.
Pauk, v; en. —en, o. w.
Pauperis'mus (armen-
stand) O.
Paus, m; en. —elijk, —ge-
zind, bnw. —dom, o.
—schap, O.
Pauw, m; en. —in. In
sam., waarbij een mv.
of 't geheele geslacht
bedoeld wordt, pauwen:
—nest; ook vóór een vo-
caal of h: —oog, —ei,
enz. Overigens pauwc.
Pauze, v; n.
Pauzoeren, o. w.
Paviljoen,-(-o;cn.
Peauter, sispiauter.
Pecco (fijne theesoort) v.
Pecuniéel (geldelijk) e,
bnw.
Pedaal, o; alen.
Pedagoog (onderwijzer) m;
ogen. Oo/cpaedagoog.
Pedant (een verwaande) m;
en. Oo/cbnw.—cric'.v.
Pedel', m; len en s.
Pe'deslal, o; len. —letje.
Peel (moeras) f v; elen.
Peen, v;enen.
Peer, v; eren. Pere in
—boom,—pit,—schil.
In and. sam. peren.
Pees, v; ezen. —achtig,
bnw. —vlcugeligen,