Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Opper (hooistappel) m; s. —kleurig, bnw.—klant.
Oppev, alleen in den overlr. Ora'l\e (rede) v; iën ens.
trap. als bnw. gebezigd. Orato'rium {kerkgezang,
Voorts in sam.; als: enz.) o; iën.
—admiraal, —bevel- Orbereu, b. w.
letter of h; ook os
wanneer bepaald
7nv. bedoeld wordt; i
—drijver, —koop
enz.
hebber, —leen, enz. Orchest', orkest', o; en. Otter, m; s.
—stuurman,—toezicht,Ordaliën (godsgerichten) Otioman (Turk) ra; n
—wal,—water,—zaal, rav. —uisch.bnw. Ooki
enz. Orde, v; n. —lijk, —loos, tomanen, enz. —e (/.
Ook in de sam. bnw. In sam. met of sofa) v.
— -Egypte, enz. zonder s. Oud, bnw.—achtig,—b£
Zie lager. Ordenen, b. w.
Opperen (als opperman Ordentelijk, bnw.
werken) o. w. (op hoo- Order (bevel) v; s.
'pen zette?i; het eerst van Ovdma'iv (getvoon) bnw.
iets spreken) b. w. /nOrdina'ris (spijshuis) ra;
sam. opper: —man, mv. sen.
lieden (—lui). Ordonnans', m; en.
Oppermacht, v; en. —ig, Ordonnan'tie (verorde-
bnw. ning) v; iën.
Opperst, bnw.—e (oyers/e, Orep (kruid) v.
voornaamste) m. Oreillet'ten (oorringen)
Oppervlakkig, bnw. mv.
Oppervlakte, v; n. Orgaan, o; anen. Orga-
Opposant (tegenstander) nenleer.
ra; en. Organisa'tie {bouw vaneen
Opposi'tie (tegensfelling,
ken, —erwetsch,—
dcrlijk, bnw. —erwe
—tijds (oulings) bij
—erdom, m. —heid
Voorts in de sart
—burgemeester, —\
der, —oom, enz., ben
vens in: —ouderlin
--roestverkooper.
Oude in: —^jaa
—jaarsavond, —-kle
renkooper,--kle
koop,--mannenhui
Ouderling, m; en. —scha
0. —enbank.
lichaam,enz.)v;sen\ën.Oi\ders, ouderen, m. m^
tegenpartij) Organist (orgelist) m; en. Insam. ouder:—liefd<
Oprecht, bnw. Orgel, o; s. —en, b. w. —lijk,—loos,bnw.en:
Oproer, m, en o; en. —ig, Oriënteeren, w. w. Oudheid, v; eden.
bnw.—maker,—stich-Origineel, c (oorspronfte-Ouds, bijw. i».- van—.
ter, enz. lijk) bnw. Ook znw. o. Oulings, bijw.
Opsnijderij, v. Orillon'-passer (fijn pas- Outaar, outer, zie altaar.
Optellen, b. w. sertje) m. Oo/c oreil-Ouvertu're v; s.
Op'tica, optiek' (gezicht- ions—. Ouwel, m; s. —en, b. w.
leunde) v. Ori'on (gestarnte) m. Ovaal, ale, {eirond) baw.
Op'tisch, bnw. Or'kaan, m; anen. Oven, m; s.
Opwaarts,bijw.—ch,bnw. Or'leaan, or'haan, ra. Over, bnw.en vz. In sam
Opzet, o. —telijk, bnw. Ornement (sieraad) o; en. met ww. naargelang de
Opzicht, o; en. —er, m; s. Ook ornament.
—ig, —elijk, bnw. Orsa'de (drank) v. Eigent.
Orakel, o; s. orgeade,
Orang-oe'tan (bosch- Orthodox' {rechtzinnig)
menscA) m; s, Ooftoe'- bnw,—ie', v.
tang. Orthographie' (spelkunst)
Oranje (prinsdom) o. (ge- v.
suikerde schil eens oran-OrieUan (vogel) m; anen,
jeappels) m; s. Ook ortolaan.
Oranje, bnw. (als znw. o,). Os, m; sen, In sam. osse,
—rie, v. —gezind, behalve vóór eene klink-
01
beteekenis scheidb.
onscheidb.; soms beide
Onscheidb.in:—ase
men,—blazen('),—bluf-
fen, —brassen, w. w
—bruggen, —dekken
—denken, —dikken
—drijven (*),—drinken
w, w. —dwareeïi, •—ei-
schen, —eten, w. w
—gapen, —gieten (')