Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
IVijdnagel (nijnagel) m; s. Non'valeur(o/imèarepos/) Norsch, bnw.
Nijgen, o. w. (eeg, egen). m; s. No'ta, v; 's.
JVijl (rivier) m. —paard, Nood, m;en.—eloos,—ig, Nota'belen, notabiliteiten
—reiger. —lijdend, —wendig, (de voornaamsten) m;
Nijpen, b. w. (eep, epen). —zakelijk,bnw.—hulp, mv,
§ m.env.—zaak. Notariaat', o.
Nijper.m.—ije(nippertje) Zie lager. Notarieel, e, bnw.
O. Nooddruft, V. —ig, bnw. Notaris, m;sen.—schap,
Nijver, bnw. —ig, bnw. Noode, iw; van — hebben, o.
—beid (i« sam. s). zijn. Noteboom, m; en. —en,
Nik (knik) m; ken. —ken, Noode (ongaarne) bijw. onv. bnw.
O. w. Nooden, noodigen, b. w. Noteeren, b. w.
Nikkei (metaal) o. Noodlot, o. —tig, bnw. NotiGca'tie (kennisgevifig)
Nikker (wa/erpees/) m; s. Noodweer (tegenweer) v. v;iën.
Nimf, f v; en. —je cn Noodweer (onweer) o. Noti'tie, v; iën, s.
—(e)lijn. —enstoet. Noodzaken, b. w. No'tulen (aa?iteekeningen)
Nimmer, —meer, bijw. Nooit, bijw. v; mv.
Nippen, o. w. Noor, ra; oren. Norin. Novel'le (kleine roman) v;
Nippertje, zie nijpertje. —man, m; mv. Noren n. Novellist.
Nis, v; sen. en Noormannen. November, v.
Nobel (geld) m; sen en. Noord, bnw. en v. znw. Novi'ce (nieuweliJig) m.
Oo/c voor edel, bnw. —elijk,—sch, —hol- env;s.
Noch, vw. landsch,—oost,—wes- Noviciaat (proeftijd) o.
Noemen, b.w,—swaar- telijk, bnw. —waarts. Nu, bijw. en vw.
dig,—swaard, bnw. bijw. benevens de ww. Nuan'ce (/in/) v; s.
Noemer (eener breuk) m; —oosteren, —westeren. Nuchter, bnw.
s. In sam. noord; a/s ;Nuf, v; fen.—achtig,-fig,
Noen(midda3)m. Veroud. —beer, —oosten, bnw.—fen (/a/men) o.
Noest (knoest) m; en. —westen,—zee, enz. w.
—ig, bnw. Ook in de sam.; Nuk, v; ken.—kig, bnw.
Noest (naarstig) bnw.--Beveland ,--Hol- Nul, v; len. —letje.
—ig, bnw. land,--Brabant, enz. Nulliteit (nietigheid)y; en.
Nog, bijw. envw.—maals. Noorden, o. —wind. Nu'mero, o; 's.
bijw. —lans, vw. Noorder, onv. bnw. Ook Nummer, o; s. —en, b. w.
Nok (wan'/da/ï) v; ken. in sam.; als: —as, Nun'lius, nun'cius (a/^e-
Nok (snik) m; ken.—ken, —zon. zant van den Paus) m;
O. w. Noot (zangnoot) v; oten. sen.
Noma'den (zwervers) mv. In sam. mv. Nurk, nork'(tnorre;)oO m;
znw. Nomadisch,bnw. Noot (neut) v; oten. No- en. —ig, -achlig, bnw.
Nominaal, ale (vo/t/ensden tenrauskaat. In sam. —en, o. w.
naam) bnw. en o. znw. noten. Nnsselaar, ra; s en aren.
Nomina'tie, v; iën. Nop, v; pen. —pig, bnw. Nusselarij.
Nomineeren (benoemen) —jeslaken, o. —^jes, Nusselen (ia/miferA doen)
b. w. mv. in: in zijne —zijn. o. w.
Nomraer, o; s. Ook num- Nopen, b. w. § —s, vz. Nut, bnw. Als znw. o. (in
mer. —en, b. w. § Noppen, b. w. § satn. s).—teloos,—lig,
Non, f v; nen. —netje. Norin, v; nen. bnw.
Insam.mv. Normaal, ale (naar den Nullen, o. en b. w.
Non'sens (onzin) m. regel) bnw.--school. Nuttigen, b. w.