Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neder-Piijn, m. -Egypte, Nek, ra; ken.—ken, b.w. Neuzelaar, in; s en aren.
enz. Nek'tar, m. Oo^ nec'tar. —ster, v.
Nederwaarts, bijw.—cb. Nel, y; len. Neuzelen {besnuffelen) b.
bnw. Nemen, b. w. (ara, omen), w.
Neef, m; even. —schap, o. Neppe {hattenkruid) v. Neuzen {rieken) b. w.
Neemachtig, bnw. Nerf, v; ven. Nevel, m; s en en. —ach-
Neen, bijw. Als znw. o. Nergens, bijw. —heen, tig, —ig, bnw. —en.
Neep, v; epen. —jesmuts. —om, bijw. o. w.
Neer, zie neder en/aper. Nering, v; en. Nerinkje. Nevens (neffens) vz.
N(!er, neere (draaistroom) —achtig, —gierig, —gaande, bnw.
v; en, n. —loos, —rijk, —ziek. Nicht, v; en.
Neerslag, m. -zuchtig,bnw. -zucht. Niemand, vnw.
Neêrslachtig, bnw. Nes (waterleegte, zijp) v. Niemendal, voor: niet met
Neet, v; eten.—oor. Nest, -f o; en. —ig, bnw. {inde volkst.).
Neflens, zie nevens. —vol, o. —erij, v. Nier, v; en.
Negatief, ieve (on//ccn-Nestel, m; cn en s. —cn, Nieskruid, o. enz.
nend) bnw. {toerijgen) b. w. (een Niet (—nagel) {klinknu'
Negeeren {ontkennen) b. nest maken) o.w. ^ geitje) en.
w. Net, bnw. —^jes, bijw. Niet (è/oem fan Ao/jer) o.
Negen, telw. en v. znw.; Als znw. o. Niet, bijw. Alsznw.m.en
s. —honderd , telw. Net, -f o; len. —tenbrei- o; en, —je, o.—legen-
—derlei, —derhande, er, enz. In and. sam. staande, vz. —temin,
onv. bnw.—de,-dehalf, enk. vw.
—jarig, —maandsch. Netel, v; s en en. —achtig. Nietig, bnw.
bnw. —maal, —werf, —ig,bnw. Ooftinsam.;Niets, vnw. en o. znw.
bijw. Ook met znw.: —koorts,—planten. —beduidend,—betee-
—hoek, —proef, —tal. Neteldoek, o. —sch, bnw. kenend, —waardig,
0.—voud,o. Zielager. —en, onv. bnw. bnw.
Negenoog {aal; ook bloed- Netelen, b. w. Nieuw, bnw. cn o. znw.
vin) j- v; en. Netten {nat maken) b. w. —tje, o. —bakken,
Negentien, telw. —bon- § —erwetsch,—geboren,
derd, telw.—de, bnw. Nel'lo (zuirer) bnw. Als —gehuwd,—modisch,
enz. Zie ook negen. znw.o. ' bnw. —elings, bijw.
Negentig, telw. —ste, Neulen, o. w. —eling, m. cn v; n.
—jarig, bnw. —maal. Neuriën, h. w. —bekeerde, m. en v; n.
—werf, bijw. Neus, f m; zen. —wijs, —gehuwden,mv.—ma-
Neger, m; s. —in, v.—ij, bnw.—wijsheid.—pran- re.
v. ger, ra. In de sam.:--Urit-
Negeren {belasteren) h. w. Neushoren, neushoorn,m; tanje , --Holland,
Negge {hit) v; n. s. --York,--Zeeland,
Négligé (Aï4is- of nacht- Neut, zie noot. enz.
kleeding) 0. Neutelaar, m; s en aren. Nieuwen (/'enicuffen)b.w.
Negorij, v; en. OoA ne- —ster, v. Nieuwjaar, o. Insam.s,
gerij. Neutelarij, v; en. Nieuws, o. —begeerig,
Negotiant, m; en. Neulelen (fa/men) o. w. —gierig, bnw. —tij-
Negolia'tie, v; s en iën. Neutelig, bnw. ding, enz.
Nego'tie, v; s en iën. Neutraal, ale {onzijdig) Niezel {punt) m.
Negotiöeren {handeldrij- bnw. Niezen, o. w. §
ven, geld leenen) b. w. Neutraliseeren, b. w. Nijd, m. —ig, bnw.
Neigen, h. en O. w. Neutraliteit, v. ' —igaard,m.