Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Mokken, o. w. b. w. § m. —ig, bnw. —en, o.
Mol {hier) v. Monster {gedrocht) o; s. en b. w.
Mol {dier) m; len.—lelje. —achtig, bnw. Mortier, -f m; en.
—salacle, —shoop, m. Monstering (ttiy/^ewsc/iouw) Morzel, m; en.—en, b.w.
In and. sam. raolle. v, Mos, o; sen.
—veilig, bnw. Monstrnëns {monslerach- Mosch, zie musch.
Mol {zachte toonsoort) v. tig) bnw. Moskee, v; ën.
Molecn'lcn (kleine stof- Montant' (bedrag) o. Mossel, v; s en en.
deeltjes) mv. Monteeren, b. w. 51ost, m.
Molen, m; s. -—aar, f m; Monteering, v; en. Mostaard, mosterd, m.
s. ]n sam. s. Monument (gedenkzuil) Mot (worm) v; ten. —tig,
Molik (schrikbeeld) m; en. o; cn. bnw.
Mollen, b. w. Mooi, bnw. —prater. Mot (turfmolm) o.
Mollig, bnw. Mookhamer, zie moker. Mot (fijne regen) v. —t^g,
Molm, m.—en, o.w. Moor, ra; en. —in, v. bnw.—regenen, o. w.
Molsem (molm) m.—cn, —iaan,m;ancn.—sch, Motief(öew'ee^reto)o;ven.
O. w. bnw. —endans, —cn- M«tiveeren, b. w.
Molton (wollen stof) o. kind,—enland,—man. Mots, m; cn.—en, b. w.
—nen, bnw. Moov (stof) o. Motten, o.w.
Mom, -f V. —aangezicht. Moord, ra;en. —enaar, ra; Mol'to (zinspreuk) o; 's.
—gezicht (in de volkst. s of aren. —enares(—e- Mousseli'ne (neteldoek) v.
—bakkes). naarster) v; sen.—erij, Oo/^ mousselien.
Momber (voogd) m; s. v; en.—dadig,—ziek. Mousseeren (sctoïien) o.
—schap, 0. Ook mom- —zuchtig, bnw. —en, w.
boor. b. w. Mousson', zie moesson.
Moment, o; en. Moot, v; en. Moustache (knevel) v; s.
Mommelen, 0. \v. Mop^(s/een,/roe/;) v; pen. Mout, o. —erij, v. —en.
Mommen, O., b. en w. w. Mop (hond) ra; pen (ook b. w. §
Mommerij, v. —s). Mouw, f v; en.
Mommie, zie mummie. Moppen (pruilen) o. w. § Mozaïek, e {ingclegd)hnw.
Mompelen, b. en o. w. Moraal (zedeleer) v. Mozaïsch, bnw.
Mompen (bedriegen) b. w. Moraliteit, v. Mud (mudde) v. en o; den
Monarch', m; en. —i£', v; Moreel, e (zedelijk) bnw. (n). —^je. Mutsje, o.
ën.—aal', ale (a/Zeen-Morel, v; len. /?i5awï. wy., Muf.bnw.—fig,—achtig,
heerschend) bnw. behalve —leboom. bnw. —fen, o. w.
Mond, m;en.—elijk,—e-Morgen, m; s. Ook bijw. Mug, v;gen.—^je,—getje.
Jing, -eloos, —zuive- —s (des) bijw^ —geheet, —gesteek.
rend, bnw. —elings, Morgen (landmaat) o; s. In and. sam. mv.
bijv.-. —vol, m. —land (het Oosten) o. Muggenziften, o. w.
Monde, in: bij —. Morille (padde?istoel) v; s. Muggenzifterij, v; en.
Monden (sma^:en) O. w. Morrelen, o. w. Muil (muildier) ra; en.
Mondig, -fbnw.—verkla- Morren, o. w. —in.
ring. Morrig, bnw. Muil (bek) m; en. —prang
Monnik, m; en. —schap, Mors, bijw. in;—dood. (—pranger) m.—ban-
0.—skap.fv.—skieed. Mors (vuile vrouw) v; en. den, b. w.
—spij,—srok. Inand. —erij, v. —pol, ra. Muil (scAoeise/) v; en.
sam. mv. —ebel, o. —en, b. e/i Muis,-(-v; zen.—kat.
Monopo'lie (alleenhandel) o. w. § In sam., waarin het
O. Morsig, bnw. mv. bedoeld wordt, mui"
Monster (staal) — Mortel (^rwis van steen) zen: —gal,—hol,—val,