Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
—handelen,—handen,Mismas (mengelmoes) v; Moedwil, m.—lig, bnw.
—kennen, —leiden, sen. —lens, bijw.
—lukken, —maken,Mispel, m; sen en. Moei, v; en. *
—plaatsen(*),—prijzen, Miss (jufvrouw) v. Moeial, m. en v; len.
—rekenen (als w. w.; Misschien, bijw. /i/s znw. Moeien, b. w.
doch scheidb. also, sv.), o. Moeilijk (moeielijk) bnw.
—staan, —tellen (a/sMisselijk, bnw. Moeite, v; n.
w. w.; doch als o. w. Missen, b. en o. w. Moelje, v; s.
scheidb.), —trouwen Missi've (zendbrief) v; s. Moer (der scAroe/") v; en.
(wantrouwen; als znw. Mist (nevel) ra; en. —ach- Moer (droesem) v.
o.)(door huivelijk)vf.w. tig, —ig, bnw. —en, Moer (moerassig land) o;
—vallen(*)(a/szna;.o.), onp. w. en.
—vormen, -zaken, enz. Mistel(—boom)(p/an/)m. Moeras,o;sen.—siff.bnw.
De met (') gel eckende UWlress (titel van pc-Moerbezie (moerbei) v; iën
zijn ook scheidb. huwde vrouwen in En- (en). —hlad, —boom,
Scheidb. met den geland) v. —-struik. In and. sam,
klemtoon op mis in .'Mits, vz. en vw. Soms ook mv.
—gooien , —hakken , znw. v. —dat,—dezen. Moeren (troebel maken) o.
—hebben, —loopen, —dien,—gaders, vw. w.
—schatten,—schieten, Mixtuur (mcn(/se/)o; uren. Moes, o. —plant, enz.
—slaan , —-springen, Mobiel, e (beweegbaar) Moesjanken, o. w.
—stappen, —stooten, bnw. ' Moesje, o; s. Insam.mv.
—tasten , —verstaan, Mobilair' (huisraad) o. Moeskoppen (stroopen) o.
—wegen , —werpen, Modde (morsebel) v; n. w.
—zeilen. Modden (modder omwroc' Moeskopperij, v.
Voorts in sam. met ten) b. w. Moesson (raousson) m; s.
znw.; als: —begrip. Modder, m. —achtig,-ig. Moet (indruksel, enz.) v;
—daad, —dadiger, bnw.—en,b. w. § Ook en.
—druk, m. of o. —ge- schikken. Moeten (voortduwen) b.w.
was, —greep, —gunst. Mode, v; s. Gelijkvl.
—pas, —punt, —slag, ModeK, o; len. —letje. In Moeten, o. w, (moest, ge-
—stap, —tred, —ver- sam. enk. of mv., naar moeten),
stand, enz. gelang der beteekenis. ^\oeze\ (doedelzak) m;s.
Ookmet weglating van —kcrea (modellen ma-Mof (West faling) ra; fen.
be of ge; als:—baar, ken) o.w. —fin, v. Insam.m\,
-bak,—baksel,—bruik, Modern' (hedendaagsch) Mof (bontwerk) v; fen.
—drijf, —duidsel, enz. bnw. —iseeren, b. w. Moffel, m; s.
Eindelijk in de bnw. ^{odis^Ie (modehandelaar- Moflclaar, m; s. —ster,*v.
—baar,—bakken,—da- ster) v; s. Moffelarij, v; en.
dig,—gunstig, —maakt, Moê, zie moede. Moffelen, o. en b. w.
—moedig, —noegd, Moed,m.-eloos,-ig,bnw. Mogelijk, bnw.
—stallig, —staltig, Moede in: te —. Mogen, o. w. (ik mag, gij
—troostig,—trouwend. Moede (moé) bnw. moogt, hij mag, enz.;
—trouwig, —vormig, Moeder, f v; s. —lief. mocht, gemocht), —d,
enz. Voorts —lijk, —loos, bnw. in sam. gebr.:
Misanthroop' (menschen- —naakt,bnw,—schap, —dheid.
hater) ra; open. o. —ziel, bijw. in : —■ Mohamcd, zie Mahomed.
Misanthropie'', v. alleen. Soms moêr uil Moker, m; s.
Mis'crediet (kwade naam. kleinachting;als:—ko- Mokkel (moggel) m. en v;
enz. niju. s..—en, b. w.