Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
K
"^'len.

Mangel {gebrek) o. —en Markt, v; en.—en, o.w. anti. matea.
{ontbreken)O. en on[f.v:. Marlen, b. w. § Materialist {stoße
Mangel, m; s. —en, b. w. Marmelade, v; s en n. m; cn.
Manier, v; en.—lijk, bnw. Uavmer {stof) o.{steen)m; Mate'rie, v; s.
Manifest', o; en. —a'tie s.//e/my.ooAvoorknik-Materiëel, e, bnw. Ook
{bekendmaking) v; iën. kers. —en, onv. bnw. znw.
Manilla {soort van sigaren) Marmot, v; ten. —tebnid. Matbema'ticus {wiskun-
v; 's.--sigaren. Maroquin' {inwoner van dige) m; mathematici.
Manil'le {tweede matador Marokko) m; en. {teder) Mathema'tisch, bnw.
in het omberspel) v. o. Ook marokijn.—en, Mathe'sis {wiskunde) v.
Manli, bnw. onv. bnw. Malig, bnw. —lijk (mate-
Manna, o. Marot, v; ten. lijk) bijw. —en, b. en
Manoeu'vre(Aa7irfe/i7j^)v;s. Marqueur {oppasser bij de w. w.
Manoeuvreeren, o. w. biljart) m; s. Ook k. Matras, v;sen.
Mantel, m;s.—en,2iebe- Marren, b. en o. w. § Matres, v; sen.
mantelen. Mars, -f v; en. —drager. Matrijs (/eneruom) v; zen.
ManLil'le {mantel) v; s. —kramer, enz. Matro'ne {deftige bejaarde
Manufactu'ren, v. mv. Marsch, m; en. Ook tw. vrouw) v; s.
sam. manufactnur; als: —vaardig, bnw. Matroos, m; ozen. In sam.
—winkel, enz. Marsepein, o; en. mv.
Manufacturicr, m; s. Marszeil, o; en. In sam. s. Matsen {doodslaan) b. w. §
Manuscript' (toi/scAn/'/) Martelaar, m; s cn aren. Matten {stoelen) b. w.
o; en. —schap, o. /« sam. s. Mausolc'um (praö/^ra/)o.
Map (/ascA) v; pen. Martelares, v; sen. Mauwen,o.w. Alsznw.o.
Mappemon'de {wereld- Marteiarij, v; en. Maxi'me {grondregel) o.
kaart) v; s. Martelen, b. w. § {talmen, Ma'ximum {het hoogste)o.
Marchecren, o. w. enz.) o. w. Mazelen, v; mv.
Mare, zie maar. Marter {dier) ra; s. Mazelen, o. w.
Marechaussé {poiitie-rui- Mask, maske, v; en, n. Zie Mazen, b. w.
ter) ra; s. —e, v. masker. Me {verzachting van mij)
Margareta {vrouwennaam) Masker, o; s.—plant, enz. vnw.
V. —ade, v; n. —en, w. w. Mecha'nicus, ra.
Maria, v.--beeld, OoÄ masqueeren. Uechamek {bewegingsleer)
--boodschap, enz. Mas'sa, v; 's. v.
Mari'ne {zeemacht) v. Massief, ieve {hecht) bnw. Mechelen {stad) o.
Marineeren(.9e6ra£?ewftscÄ Mast, -f ra; en. —eloos, Medail'le {gedenkpenning,
inmaken) b. w. bnw. —enmaker, ra. In enz.) v; s. Ook medalje.
Marinier, ra; s. and. sam. enk. Medaillon' {lijst) o. Ook
Mariolein,v.Öo/imarjolein. Masteluin (mastelein) o; raedaljon.
Marionel'ten {beweegba- en. Mede, race {drank) v.
ven poppen) \\vci\. Mastik', v.—boom. Mede (mee) bijw, \z.en
Mark {landstreek) v; en. Mat {geld) v; ten. vw,
—graaf, ra. —graaf- {vloermat, enz.) v;ten. Scheidb. in sam. met
schap, 0.—gravin, v. Insam.mx. ww.;als: —brengen,
Mark {gewicht) o; cn. Mat, bnw.
Marketenter, m;s.—ij, V. Matador {eene der eerste
Marketentster, v; s. troeven; ook iemand van
Markeur, zie raarqueur. aanzien) ra: s.
Markies {markgraaf) m; Mateloos, bnw.
zen. Markiezin. Materia'liën {de stof) mv.
-klinken, —werken,
—willen, enz.
Voorts in de bnw. :
—deelbaar, —dcelzaara,
—gaande (meegaande),
—lijdend, —plichtig