Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
(plaatsgesteld' Lokazen, b. w. —en, b. en o. w. §
v; en. Lokken, b. w, § Loop. f m; en. —je (list)
^omoÜGf (stoomtrekker) Loksel, o. o; s. —graaf, v; enz.
m; ieven. Lollen, o. en b. w. Loopen,o.w.(lep, oopcn).§
Loch, o; en. Lollen (zich op eene s/oo/"Looper, f m; s.
Lochem (s/ad) 0.—er. warmen) o.w. /n sam. Loops in: ter—, bijw.
Lodder, m; s.—ig,—lijk, lolle. —ch, bnw.
bnw.—oog.—en,—oo-Lombard, lomberd, m; sLoor, tn: te—. Zte leur.
gen, 0. w. en en. —houder, m; s. Loos, bnw. (loozer).
Loef, v. —waarts (te toe- —en, o. w. Loos, looze (ledig) bnw.
ver) bijw. Lommer, v. —achtig,—ig, Loos (touw) v; zen.
Loeien, o. w. —rijk, bnw. —en, o.w. Loot, v; olen.
Loensch, bnw. Lomp, bnw. —erd, m; s Loover, f o. —tje (btaad-
Loer (botterik)ni;eü. —es, en en. je geslagen goud, koper,
m; sen. Lomp(fod; groot stuksui- enz.).
Loer, m. —en, o. en b. w. ker) v; en. In sam. mv. Loozen, b. w.
§docA oo/cloereman. Long, v; cn. —zuchtig, Lor (vod, prul) v; ren,
Loeroogen, 0. w. bnw. —retje. /n sam. lorre.
Loeven, o. w. Lonk, in; en. —aard, m; s. Lord (adellijke titel in Kn-
Loever tn.- te —. —en, o. w. geland)m; s.—.schap,o.
Lof, —werk, zie loof. Lont, v; en. --luitenant,—major.
Lof (godsd. plechtigheid Loochenaar, m;s. —ster,v. Lording (zwaar touw) v; s.
bij de R. C.) o. Loochenbaar, bnw. Lor^nel'(tuurgtas,zakkij-
Lof, m. —felijk. —gierig, Loochenen, b. w. hertje) o; len.
—waardig, bnw. —lui- Lood,o;en. —je,o.—ach- Lorkeboom, zie lariks.
terij (—tuiting) v. tig, —recht, —zwaar, Lorredraaien, o. w. On-
Ook in verbind, met bnw. —en, onv. bnw. scheidb.
ww.: —tuiten (vleien), —gieter, m.(tnsam.s). Lorredraaierij, v; en.
—zingen. —gieten, o. —gieterij. Lorren (bedriegen) b. w.
Log, bnw. v. —wit, o. enz. Los, bnw. —^jes, bijw.
Logarith'mus, m; men. Looden, b. cn o. w. —baar, —bandig,
Logarithmen-tafel. Loods (houten gebouw) —hoofdig, —lijvig,
Lo'ge (zaal, cel, enz. ) v; s. en.
Logé (die bij iemand huis- Loods, m; cn.
vest) m;s.—e, v. Loodsman, m; lieden.
Lögeeren, b. w. —netje (vischje) o. In
Logement, o; en. —hou- sam. s.
der. Loodsen, b. w. §
Logen, zie leugen, -straf- Loof (lof) o. —rijk, bnw.
fen, b. w. Loof hul, v; len. In sam.
Logger, m; s. mv.
Lo'gica (redeneerkunst) v. Loofwerk, lofwerk, o; en. Los (dier) m; sen.
Logies' (woonhuis) o. Loog (vlam, enz.) f v. Lossen, b. en o. w. §
Lo'gisch, bnw. Loogen, b. w. § Lot, o; en. —^je (ook
Loglijn, v. Looi(r«n)v.—er(insam. lootje). —eling, m.
Logogryph (woordenraad- s) m.-erij,v.—en,b.w. —gemeen, bnw.—ge-
se/) o; en. Look, o. —achlig, bnw. noot, m. en v. —sver-
Lok, v; ken.—kig, bnw. Loom, bnw, (loomer). wisseling (—swissel)
Lokaal,o;alen. Ztelocaal. —ig, bnw. v, /n and. sam. lot.
Lokoas (lokspijs) 0. Loon.o.—trekkend,bnw. Lot (schatting) o. Gebr.
—toornig, —zinnig,
bnw.
Voorts met znw.:
—bol, -bollerij,-hoofd,
—rente, enz.
Scheidb. in de met
los sameng. ww.; als:
—bersten, —branden,
—knoopen,—laten, cnr.