Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Liefhebben, b. w. (ik had
lief, heb liefgehad).
Liefhebberij, v; en.
Liefkoozen, b. w.
scheidb.
Liefkoozerij, v; en,
Lieilokken, b. w.
scheidb.
Ou-
de overige enk.; als:
—arts, —kleur, —rente,
—stoet, —tocht, —tra-
want, —wacht, V.
—zaak, enz.
Lijfland, o. —er, m. —sch,
On- bnw.
Lijftochten, b. w.
hïdoogeu,O.vf.Onscheidb. Lijk [scheepswoord) o; en.
Liegen, o. ewb. w. (oog,Lijk, o;en.—bidder(aan-
ogen). spreker) nv,s.—klacht,
Lier, v; en. In sam. lier; —plechtigheid, enz.
doch ook —eman, —e- Lijken [schijnen) o. w.
raeisje. (eek, eken).
Lieren, o. w. Lijken [effen maken) b.w.
Lierlauw, bnw. Gelijkvl.
Lies, v; zen. Lijm, v.—sel, o. Voorts
Lieveling, m. en v;]en. In —achtig, —ig, bnw.
sam. s. —erij, —ziederij, v.
Liever, bnw. —lede in : —en, b. w.
van lieverlede, bijw. Lijn, fv;en. -recht,bnw.
—d, ra; s. (—tje) o; s. en bijw.
Liflaf, bnw. cn bijw. i/sLijn [vlas) nog gebruik, in
znw. O. —ferij, v; en. —baan,—koek,—olie,
—fen, o.w. —slager, —waad, o;
Liggen, o. w. (ag, egen). aden. —zaad, enz.
/n sam. lig; a/s: ligdag, Ljjndraaien, b. w. en o.
ligplaats, enz. znw.
Ligger, zie legger. Lijnen, b. §
Li'gue [verbond, eerf^e-Lijs, m. en v; zen. Lijzig.
span) v. Lijspond, o; en.
Liguster [heester) m; s. Lijst, f v; en. —enmaker.
Lij, f v. —waarts, bijw. —werk.
Lijdbaar (lijdelijk) bnw. Lijsten, b. w.
Lijden, b. w. (eed, eden). Lijster, v; s. —bes, enz.
Als znw. O. enin sam. s. Lijvig, bnw.
Lijder, m. —es, v. Likeur' [geestrijke drank)
Lijdzaam, bnw. v; en. Ook liqueur.
Lijf, o; ven. —je [deel van Likdoren (likdoorn) m; s.
een kleed, keurslijf) o. Likkebaarden, o. w.
—elijk,—eigen,—straf-Likken, b. w. In sam.
felijk, bnw. Zie lijvig, likke.
enz. Likken [gladwrijven) b. w.
Voorts —eigene, m. Lil [kalfsnat) o.—achtig,
env.—eigendom,—ei- —lig, bnw. •—len, o.w.
genschap,—tochtenaar, Lillebeenen, o. w.
—tochtenares. Limiet [grenspaal) v;en.
ïn de volg. sam. s: —en [grenzen) mv.
—behoud, —berging, Limoen, m; en.
.—dwang,—gevaar. /nLiraona'de [verkoelende
drank) v.
Linde, v; n. —n, onv. bnw.
Liniaal, o; alen.
Linie, v; iën. —schip,
—troepen.
Liniëeren [lijnen trekken)
b.w.S
Link [scheur) v; en.
Linker, in sam.; als:
—hand,—oever,—d,m;s.
Links, —af, —om, bijw.
—ch, bnw.
Linnen, o; s. Ook onv.
bnw. —hleeken, —naai-
en, —weven, b.w.mees^
als znw. gebruik.
Lint, o; en. —worm, enz.
Linze, v; n.—n,onv. bnw.
—nvormig, bnw. In sam.
mv. behalve—boom.
Lip, v; pen. In sam. waar-
in een mv. bedoeldwordt:
lippen.
Liqueur, zie likeur.
Liquideeren, o. en b. w.
Lis, lus, v; sen.
Lisch (^eiyas) 0. —dodde,y.
Lispelen, o. w.
Lispen, o. w. §
Lissen, b. w.
List, v; en. —ig, bnw.
Litanie' [smeekgezang) v;
iën.
Li'ter [kan) m; s.
Lithograaf [steenschrtjver)
m; afen.
Lithographic'(s/eenp/afl/-
druk) v.
Lithographeeren, o. w.
Litteratuur [lettei^kunde,
enz.) v.
Litteeken, o; s en cn. —en,
b. w.
Livrei, v; en.
Lob, liib, v; ben. —betje.
—big, —berig, bnw,
—oor (—bes) m. —oo-
rig, bnw.
Locaal, ale (plaatselijk)
bnw. Zi'e lokaal.