Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
voor zooverre de woorden onder een dier regels konden gebracht worden.
In enkele gevallen hebben wij eene keuze moeten doen, doch daarbij steeds
schrijvers van gezag geraadpleegd.
Indien men achter sommige znw. vindt: in sam. mv., zoo is dit allee»
om den vorm, niet om daardoor te kennen le geven, dat het omschrij-
vende woord juist een meervoud uitdrukt.
DEELTEEKEN EN SAMENTBERIilNGSTEEKEN.
Daar de bovengenoemde »Grondbeginselen" geene regelen daaromtrent
hebben vastgesteld, hebben wij daarin de vi-jj algemeen gevolgde in acht
genomen.
klemtoon.
Daar, waar de vreemde woorden en bastaardwoorden den klemtoon steeds
op dc laatste lettergreep hebben, is het toonteeken (')weggelaten. Het zijn:
a). de znw., met de uitgaiigen aan, aar, aai, air, ant, coop, dent,
eur, graaft ieh, ter, iet, isl, ment, nent, oog, teit, uur en uut; als:
moraliteit, rubriek, ruptuur, instituut, mixtuur, proloog, enz.
h). de bnw., met dc uitgangen aal, aar, ant, eeU eet, eus, ief, iek,
iel, iem en uut; als: compleet, royaal, consciëntieus, moreel, rustiek,
lucratief, pressant, enz.
■ c). de werkw. met den bastaarduitgang eeren; als: repareeren, reha-
biliteeren, enz.
VERKL\RING DER TEEKENS.
— vervangt het hoofdwoord bij samengestelde of afgeleide woorden.
§ bij werkwoorden, beteekent, dat de samengestelde zelfstandige naam-
woorden met den wortel van dit werkwoord beginnen, zonder tus-
schenlassching van eenige letter,
t bij een zelfstandig naamwoord, geeft te kennen, dat het in alle be-
teekenissen hetzelfde geslacht heeft; -- en Mj werkwoorden, dat het
in alle beteekenissen bedrijvend of lijdend, of beide is, zooals bij het
werkwoord staat uitgedrukt.
' achter eene lettergreep wijst aan, dat deze den klemtoon heeft.