Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Lazarus,-)-m;sen.—klap,v. Leek, m; en. In sam. e. Legala'ris, ra; sen.
Lazuur, bnw. —blauw, Leelijk, bnw. —erd, m; s. Legateeren, b. w.
—^vervig.bnw. OokmetLcem, o. —achtig, {pauselijkgezant-
znw.; als:—steen. bnw. —en, onv. bnw. schap, cnz.)
Leb (lebbe) v; ben (n). —en, b. w. Legen'de,v;n./nsam. mv.
—big, bnw. —aal, Leêman, ledeman, m; s en Leger, o; s. —haar, bnw.
—xi{aa%{bijherkauwen.' nen. Legeren, b. en o. w.
de dieren)» Leemte, v; n. Leggen, b. w. (legde o/"lei-
Lec'tor {bijleeraar op hoo- Leen, o; en. —roerig, de, gelegd of geleid). In
gescholen) m-,s en o'iaw. —plichtig, —spreukig, sam. leg;a/s:—hen,cnr.
—aat', 0. bnw. —stelsel, enz. Legger {onderste molen-
Lectuur, v. —en, b. w. steen; ligplank, waker en
Ledehïdidik{hetledebreken) Ook in het bijw. ie of watervat op een schip;
v. ter—, modelmaat,enz.)
Ledebraken (/eê^rete) b. Leep, v. Gebruik, in: van Beter \\g%ev.
w. de — krijgen. Oo/cbnw. Legio {groote menigte) o.
Lcdebrakig, ledebrekig, Leep(lepe)bnw.—oog,m. Legioen, o; en.
bnw. en v. —oogig, bnw. Legitiem, e {wettig) bnw.
Ledebreuk, v. Leep (s/ini) bnw. (^r). Legitimeeren {wettigen,
Ledekant, o;en. Ooftledi- —erd, m; s. echten) b. w.
kant. Leer, v. zie ladder. Legsel, o.
Ledemaat, lidmaat, m. cn Leêr, zie leder. Leguaan {kamhagedis) m;
v;aten. Leer, f v. —gierig, anen.
Ledeman, zie leêman. —rijk. -stellig,—zaam, Lei, v; en. —en, onv. bnw.
Ledenzetter, m. —zuchtig, bnw. —endak, o.
Ledepop, v; pen. Leeraar, m; aren. —schap, Leiden {stad) o. —aar.
Leder (leêr) 0.—en, onv. o. Insam.s. Leiden, h. en o.w. In sam.
bnw. In sam. leder en Leeraren, b. en o. w. lei; a/s.'—band.—reep,
leêr; als: —bereiden, Leeren, b. en o. w. Als enz. uitgez. leiddraad,
—markt, enz. znw. o. leidsman en leidsvrouw.
Lederlooien (leêrlooien)o. Leering {onderrichting) v; Leider {helaas) tw.
w. Scheidb. Alsznw.o. en.
Ledertouwen (leertouwen) Leerling, m. en
o.w. Scheidb. Alsznw.o. —schap, v.
Ledig (leég) bnw.—lijk. Leerrede, v; nen.
bijw. —gang, m. enz. Leesbaar, bnw.
—en (leêgen) b. w.
Ookin de sam.—ma
Leidsch, bnw.
en. Leien, onv. bnw.
Leisel (leidsel) o; s.
Leis, leist, v; en.
Lek {rivier) v. —dijk,
Leest, v; en. —enmaken,o. —zand , —smond,
Leeuw, m; en. —in. —ach- —smuiden.
ken, enz. tig, bnw. Insam.mx. Lek, bnw.
Leè, zie lede. Leeuwerik (leeuwrik) m; Lek, o; ken. —age, v; s.
Leed, o. —wezen, o. Ook en. In sam. s. Lekken {overdrachtig le-
bijw. in: — doen, zijn; Leeuwers (leuvers) m;mv. ken) o. w. §
en bnw. tn; met leede —oogen. Lekken, sie likken,
oogen aanzien. Leg {het leggen) m. Lekker, bnw. —nij, v.
Leefbaar, bnw. Leg (legge)-[-v; gen (n). —bek,—mond,—tand.
Leefdag, m; en. Legaal, ale {wettig) bnw.
Leeftijd, m. Legaat(scAen/£in(;)o.(pau-
Leefwijs, v. selijk gezant) m; aten.
Leeg (leeg), —te, v. Zie Legaliseeren {wettig ma-
ledig. ken) b. w.
—tong, m. en v. —bek-
kig,bnw.—bekkigheid,
—bekkerij.
Voorts —bekken,
—tanden,—tongen, b.w.