Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kroatuur, o; uren. —sgezind, —sbafiig, Kroïien, zie kreuken.
Kreb, zie krib, —skundig,—spiicblig, Krokodil, m; len. —letje.
Krediet [geloof, vertrou' —szuchlig, bnw. In In sam. s.
^ wen) 0. sam. s. Krokus, m; sen. Ookcxo-
Kreeft, m; en. —engang. Krijgen (oorlogen) b, eno. cus.
—soog,—sscharen,mv. w. Gelijkvl. Krol (klein huis) o; len.
Kreek, v; eken. Krijgen, b. w. (eeg,egen). —lig, bnw.
Kreel, v; cn. —en , b. w. Krijgertje (kinderspel) o. Krollen (lollen van kallen]
Kreet, m; eten. Krijscb, m; en. o.w.
Kregel, kriegel, bnw. Krijscben, o. w. (te, t; Krols,bijw.—cb(krolziek)
—kop, m.env. ook ongelijkvL eesch , bnw.
Kreits, m; en. eschen). Krom, bnw.—tongig, enz.
Krekel, m; s. Krijt (baan; ook kalkaarde) bnw. —te, v.
Krekelen,o. w. o.—achtig,—wit,bnw. Ook mei znw.; als:
Kreng,o;en.—etjc.—en, KWjten, o.w. (eet,eten). —been,—hals,—hout,
b. en O. w. Krijtertje(za/a'erfe///e)o;s. —taal, —tong, —weg.
Krenken, b. w. Krijzelen, o. w. —wulf, enz.
Krent, korent, krint, v; en. Krijzeltanden, o. w. Krommen, b. en o. w. §
Kreppen, b. w. § Krik, tw. —kemik, v; ken. Krommer(scheepshouf)m)
Krenk, v; cn. —ei, m. Krikkrak,tw.—ken,o. w. s.
—elig,bnw,~en,—e- Krimp,v. —ig,—vrij,bnw. Kromtalen, o. w.
len, b. en o. w. Krimpen, b. eno. w. (omp, Kronen, b. w.
Kreunen, o. cn w. w. ompen). § Kroniek, v; en.
Kreupel, bnw. —e, m. Kring, m; en. —etje. Kronkel, m; s.—achtig,
env;n. Ookmetznw.: —swijze, bnw. bnw.—en,b.eno.w.§
—bosch, enz. Krinkel, m; s. —en, o. w. Kroon, f v; onen. —tjes-
Kreus, v;zen. § kruid,—onengoud. In
Krevel, v. -kruid. Krioelen, o. w. and. sam. kroon.
—zaad. Krip, o. —pen, onv. bnw. Kroos (kreus) v; ozen.
Krevelen, enz. o. w. Krippeltje, o; s. Kroos, kroost (ingewa7id.
Krib (kreb) v; ben. Kris, o. in: — en kras. eendengroen) o.
Krib, v; ben.—big, bnw. Kris (ponjaard der Ma- Kroosje (pruim) o; s.
—berij, v. —bekat, v. leiërs) v; sen. Kroost (kinderen) o.
Kribbebijten, O. w. Krisis, rie C. Kroot, v; oten. In sam.
Kribbelen, b. en o. w. § Krissen, o. w. mv.
Kribben, O. w. § Kristal (—lijn) o; len. Krop, m; pen.—pig,bnw.
Kriebelen, o. w, —len (—lijnen) onv. —gans. —pen, b. en o.
Kriek, f v;cn. In sam. bnw. —helder, —lig, w.
mv. bnw.—schieting(—li- Krop (salade) v. —per, v.
Krieken, O. w. Als znw. o. satie)v. Kropper,—d, m.
Kriel (^/ein ^ocrf) o. (een Kritiek (hachelijk) bnw. Krot (Aoï) o; ten.
kort mensch) m; en v. ziecritiek. Krotten, o. w. (tte, tiede).
—haan, enz.—en,o.w. Krocht (hol) v; en. §
Kriel, kril (dartel) bnw. Krodde (onkruid) v. Kruchen, o. w.
Kriemelaar,m;s.—ster,v. Kroeg, v; en. —en, o. w. Krucherd, m; s.
Kriemelen, o. w. g Kroep, zie croup. Krucifix, zie kruisifix.
Kriemelig. bnw. Kroes, m; zen. Kruid(^c«'as)o;en.—ach-
Krieuwel, v. —en, o. w. Kroes, bnw. —haar, tig, —ig, bnw. —erij,
Kriezel, v; s.—tje. —kop.—oezen.o. w. v; en.—nagel, —en.
Krijg,m;en.—sgevangen, Krok (onkruid) v. b. w.