Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Komenij, v; en. —proat. en o. znw. —zwart, § Voor handschrift,
In and. sam, s. bnw,—aarde, —blende, kopij.
Komiek, m; ook bnw. —mees,—oxyde,—stof, Kopiist, m; en.
Komfoor,-f-o; oren. —waterstof, enz. /n Koppel (band) m. (paar)
Komijn,ra.—kaas,—ekaas, and. sam. mv, o;s.—teeken,—woord.
Komkommer, v; s. Kool (gewas) v; ofi. —aar,m.—aarstor(kop-
Komma, v; 's.—punt. Kooltje-vnur o. pelares) v. —arij,v;en.
Kommandeur, enz. Koon, v; en. —en,b. w. §
bijC. Koop, m. —al, m. en v; Koppen, b. w. eno. znw.
Kommensaal, 2te èt; C. ien. —baar, —gierig, mv. §
Kommer, m. —nis, v. —lustig, bnw.—graag, Koppermaandag, kopper-
—lijk, —loos, —vol, m.enbnw.—vaarder,m. tjesmaandag, m; en.
bnw. —'Vaardij, v. Koraal (koorjongen) m;
Kommies (ambtenaar fci; Koopen, b. w. (kocht, ge- 3\en.(0okkerkgezang)o.
de belasting en) m;iezcTi. kocht). § Koraal (^eit'a5)o.(//e/ver-.
—brood (so/da/en^ï'oorf). Koopman, m; lieden, vaardigde) skü. Zie
Zie bij C. —schap, v. In sam. s. kraal.
Kompas, o; sen. Koor, f o; oren. Koralen, onv. bnw.
Komplot, o; len. Koord (koorde) v; en (n). Koran, zie alkoran.
Komst, v. In sam. mv.; docA Korbeel, m; en.
Kond, bijw. —schap, v. —edansen, —edanser, Kordelier, m; s.
—schappen, b. w. —worm. Koren (koorn) o; s.
Konfijt, v. —en, b. w. Koorn, rie koren. —blauw, bnw.
Konfituren, zte 6i; C. Koorts, v; en. —achtig. Ook in —dorschen,
Kongeraal (visch) m;alen. —ig,—brekend,—ver- —meten, —verschie-
Konijn, o; en.—shaar. In drijvend, enz. bnw. ten, enz. o. znw,
sam. waarin hetmv. 6e- Koot, \ v; olen. Koren (braken) b. w.
doeld wordt, konijnen. Koozen, b. w. Korf, m; ven.
Koning, m; en. Koninkje. Kop, -f m; pen. —pig, Korhaan, m; anen.
—in,v.—dom,—schap, bnw. —stuk, —borst-Korhoen, o; ders, deren.
O.—sblauw,—sgezind, sluk,o. Voorts:—dra- Koriander, m. —zaad.
bnw. In and.sam.s. gend,—loos,—pootig, Korint, korent, zie krent.
Koninklijk, bnw. bnw. Korist, koorzanger, koor-
Koninkrijk, o; en. Koper, o.—achtig,—ig, jongen) m; en.
Konkel, v; s. —achtig, bnw.—en, onv. bnw. Kornak' [geleider van een
bnw.—aar,m;—aar- Ook in sam.met znw.; olifant) m. Oo/; cor-
ster, V. —en, o. w. § als: —geld, —kies, nac'.
—foezen(/inoeien)O. w. —munt,—oxyde,—sla-Kornalijn (steen) m; en.
Konseri (afkooksel) y; yen. ger (insam.s),—roest, —en, onv. bnw.
Konstabel, m; s.--ma- enz. Kornel [fijne zemelen) v.
joor. In and. sam. s. Ook met kleuren, ter Kornel [vaandrig te paard)
Konterfeiten, b. w. vorming van o. znw. m; len. Insam.s.
Konterfeitsel, o; s. —groen, —rood, enz. Kornet (muts) v; ten.
Konvooi, o; en.—looper. Voorts de o. znw. Kornis, v; sen.
Konzenielje, v. —gieten, —pletten, Kornoelje; v;s.—n, onv.
Koog, v. —slagen, —stoken, bnw.
Kooi, f v; en. —en, b. en enz., uitsluitend in de Kornuit, m; en.
0. w. § anbep. wijs gebr. Koroester, v; s.
Kook, v. —sel, 0. s. Koperen, b. w. Korporaal, m; s en alen.
Kool,v;olen.—zuur,bnw.Kopie, v; ëii.—eren,b.w. —schap, o. Insam.s,