Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
a). De verdubbelde medeklinker, die den wortel sluit, verandert in een
enkelen; als: bakken, baktrog; dekken, dekmantel; enz.
b). Do sluitletter z verandert in s, de v in f; als: blazen, blaaspijp;
drijven, drijfveêr; enz.
c). De opene klinkletter, die de voorlaatste lettergreep van het werkw.
sluit, verdubbelt: dragen, draagband; huren, hunrtijd; enz.
bijvoeglijke naamwoorden.
Bij de bijv. naamw. hebben wij hunne trappen van vergelijking ge-
plaatst, indien deze niet regelmatig gevormd worden; namelijk door er
{der achter r) en st (t achter s) achter het bijv. naamw. te plaatsen,—
of wanneer dc klinker of de sluitletter verandering ondergaat; b. v.: laag,
{lager, —st); dof, {—fer, —st); juist, (—ter, zeer —). De bijw., die
regelmatig of zonder inlassching eener e van bnw. gevormd worden, door
achtervoeging van den uitgang lijk, meenden wij gerustelijk achterwege 'te
kunnen laten.
Daar de bnw., welke met baar, loos, lijk en zaam eindigen, regelmatig
in den vergroot, trap baarder, loozer, lijker, zamer, en in den overlr. trap
baarsty loost, lijkst, zaamst worden, is dit bij die bnw. niet opgegeven.
Insgelijks zijn vele bnw., welke het voorvoegsel on hebben, en waarvan
het grondwoord in eene tegenovergestelde beteekenis gebruikelijk is, in
dit werkje niet opgenomen.
Eindelijk zijn weggelaten vele bnw., welke lichtelijk gevormd worden
door bijvoeging van: aardig, achtig, armig, bevattend, gevend, glanzig,
houdend , kleurig , kundig, rijk, roovend, vormig, wekkend, werend, enz.
samengestelde zelfstandige naamwoorden:
Ofschoon vele samenkoppelingen van woorden zijn opgenomen, zal men
echter schaars samengestelde znw. aantreffen, wanneer dc beide deelen
zonder verbindingsletter aaneengevoegd worden. Zoo vindt men bij avond,
zee, enz. geen andere samenstellingen, dan die, welke óf eene verklaring
veréischten, óf door afleiding enz. ontstaan zijn.
Bij die samengestelde znw., welke een der verbindingsklanken s of n
eischen , zijn de regels gevolgd, door dc Heeren te winkel en de vries
in dc »Grondbeginselen der Nederlanflsche Spelling" opgegeven, althans