Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Khan {vorst der Tarlaren)
m;s. Oo/c kan en chan.
Kibbehiar, m; s. —ster, v.
Kibbelachtig, kibbelig,
bnw.
Kibbelarij, v; en.
Kibbelen, o. w. §
Kibbeling, v.
Kid, kcd; kidde, kedde
(klein paard) v; den, n.
Kiekeboe, tw.
Kieken (kuiken) o; s.
—dief (wouw; een roof-
vogel) .
Kiel {overtrek, ookwig) m;
cn.
Kiel (van een schip) v; en.
—en, —halen, b. w.
Kiem, v; en. —wit, o.
—en,O.w.
Kier, m. —tje, o.
Kiereboe (bankwagen) m;
s.
Kies, v; zen. —pijn, v.
Kiezentrekker. —kau-
wen, 0. w.
Kies (metaalverbinding) o.
Kiesbaar, bnw.
Kiesbevoegd, kiesgerech-
tigd, bnw.
Kiesch, bnw. —keurig,
bnw.
Kieuw, v;cn.—loos, bnw.
Kievit, m; cn. In sam. s.
Kiezel (zekere delfstof) o.
Kiezen, b.w. (oos, ozen). §
Kif (gemalen rmi) o.
Kijf, v. —achtig, —ziek,
—zuchtig, bnw.
Kijk, m. —je, o.—uit,m.
Ook in: te —. Voorts
kijk-in-de-pot, m.
Kijken, o. w. (eek, eken).
Kijker, f ni; s. Inhetmv.
ook voor dc oogcn.
Kijvage, v.
Kijven, o. w. (ecf,even). §
Kijverij, v; en.
'k\k{klein geluid) m. —je.
—ken, 0. w. Kippen, b. w.
Kikker, m; s. —schuim Kirren, o. w.
(koekoekspeeksel). Kissebissen, o.w. Inde
Kikvorsch, m; cn. —ader, volkst.
—gezwel, —soorten. Kist, v; en. —dam, enz.
In and. sam. mv. —enmaken (o. w..
Kil (diepte tusschen droog- meest als o. znw» gebr.).
ten) v; len. —en, b. w.
Kil (koude) v. en bnw. Kit (kruik) v; ten. —te-
—koud, —lig, bnw. broer.
Killen, o. w. Kits (vaartuig) v; en.
Ki'lo (vooorvoegsel bij de Kitsen, b. en o. w.
namen van haten enge- Kittelachtig,kittelig, bnw.
wichten, duizendmaal :Kiltekn, b. w. §
—gram'me, —li'tcr. Kittelkeurig, bnw.
—me'ter, —ste're. Kitteloorig, bnw .
Kilo (verkort van kilo- Kitteltongig, bnw.
gramme; Nederl.pond) Kittig (puntig) bnw.
o; 's. Kiwi (vogel) m; 's.
Kim, "t" v; men. Kiaagachtig, bnw.
Kin, f v; nen. —netje (ook Klaaglijk, bnw.
als oude maat). Klaar, bnw. —schijnend,
Kina (koortsbast) v. —ziend, —blijkelijk,
Kind, o; ers en eren. —blijkend, bnw. Zie
—^je, —eke(n) en —er-
tjes. —sch, —crloos,
-erachtig, —crlijk,
klarig.
Voorts:—maken,enr.
(meest als znw. gebr.)o.
bnw. —sch beid (onder- Klaas, m; azen.
scheiden van —sheid. Klacht, v; en.—ig,bnw.
de zeer jeugdige /ee/'-Klad (kladde) v; den (n).
tijd), —schap, o. —dig, —derig, bnw.
—sbeen in: van — af.
-sdcel, —sgedeelte.
—deboter, v. —derij,
v. In and. sam. klad.
Voor klad (ruw op-
stel; eerste schrift)
meest onz.
Kladden, b. en o. w.
Kladschilderen,b.w. On-
scheidb.
v; n. Klaaglijk,
—skind. In and. sam.
kinder.
Kinine, v. Ook quinine.
Kink, v; en. —en, o. w.
Kinkel, m; s.
Kinkhoest, m.
Kinkhoren, kinkhoorn, m; Klage,
s. bnw.
Kinnebak (—ken, o.) v; Klagen, o. en b. w. §
ken (s). —slag, m. In Klak, v; ken. —kebus, v.
and. sam. s. —keloos, bnw. —ken.
Kinnetje (oude maat) o; s. b. en o. w.
Kip» + v; pen. —petje Klam, bnw.
(oo/dn—sgort,—sgrut- Klamp, f m; en. —en, b.
ten). —pekuur, —vel. en o. w. §
In sam. waarin een mv. Klander, enz. zie kalander.
bedoeld wordt: kippen. Klandizie, v.