Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
1-fouwcn, b. w. (iouw, ou- bijw. —^waarts. ^.w'mor{ernUenluimver-
wen).§ Voorts—armen,mv. mengd) m. —ist {een
Houwer, -f m; s. —bezoeking, —goden, luimig schrijver) m; en.
Houwitser {geschut) m; s. mv. —^jesslak, —kruis, —is'tisch(/«iTOiy)bnw.
Hoveling, m; en. —look [plant), —zit- Hun, hunne. vnw.
Hoven, h. cn o. w. (Hc hof, tenarmen en —zitten- Hunkeren, o. w.
hoofde, heb gehoofd). huis,—zoeking, ewz. Hunnebed (hunebed) o;
Hovenier,m;s.—ster, v;s. Emshoaden.o.w.Scheidb. den.
In sam. s. —en, o. w, en ongelijhvl.Als znw. o. Hunnentm—halve, —we-
Hozeband (hoosband) m; Huisraad, o, ge, ten of tot —, om
en. Huisvesten, b. en O. w, —wil.
Hui, V. —achtig, bnw. Huiven, b. w. Huppelen, o. w. §
Huichelaar, m; s en aren. Huiveren, o. w. Hupsch, bnw.
—ster (huichelares) v. Huiverig, bnw. Huren, b. w.
Huichelachtig, bnw. Huizen, b. en o. w. Hurk, v; en. Alleen in het
Huichelarij, v. Huizing {tooning) v; en. wü. gebr. —«n, o. w.
Huichelen, o. w. Hukken {huiken, hurken) Hut, v; ten.
Huid, v; en. —enhandel, o. w. Hutselen, b. w. §
—-enkooper. In and. Hul {vrouwenmuts, enz.) Hutsen, b. w.
sam. enk. v; len. —letje. Hutspot, m.
Huiden, bijw. Zie heden. Hulde, v.—n. b. w. Huur. v; uren. —sman
Huidig, bnw. Huldigen, b. w. (—der).
Huidvetten (leêrtouwen) Hulk, v; en. Huurling, m. en v; en.
O. w. Hullen, b. w. Huwbaar, bnw.
Huidvetterij, v; en. Hulp, v. —behoevend, Huwelijk , o; en. —sch.
Huif, v; ven. —eloos, —vaardig, bnw. /w sam. s.
Huig, v; en. bnw. Zie helpen. Huwen, b. eno. w.
Huik, i" v; en. Hulsel, o; s. Huzaar, m; aren. In sam.
Huiken {hurken) o. w. Hulst, m. —bosch. rav.
Huilebalk, m. en v; en. Huize, v; n. Hyacinth {steen) m.
—en, 0. w. ' Humaan' (menschelijk) {bloem) y; en.
Huilen, o. w. bnw. Hy'dra (waterslang) v; 's.
Huis, o; zen. (in den, 2 nv. Humaniteit (menschlie' Hye'na (dier) v; 's.
huizes).—elijk(—lijk), vendheid, enz.) v. Hypotheek' (gerechtelijk
—bakken,—houdelijk. Humeur' (luim) o; en. onderpand) v; eken.
—zittend, bnw. en het Hummen, zie hemmen. Hysop, v.
I.
I (negende letter) v; 's. —sch, bnw . en o. znw. boom.
I'bis (vogel) m. —land, o. IJk(/eeAen)m,—en,b.w.§
Ideaal' (de volkomenste ïets (iet) vnw. öu/. ietwat. IJl (spoed) v. —en, -|-o.w.
voorstelling van iets) o. IJ (zeeboezem) o. UI (samengetrokken van
alen. Ooft bnw. IJdel, bnw. en o. znw, ijdei) bijw.—hoofd,ra.
Hee'(denkbeeld) —tuit (loshoofd) m. —hoofdig,bnw.—tuit,
Ieder(—e)vnw.—een,vnw. en v; en. sie ijdeltuit.
Iegelijk (—e) vnw. Ijdeltuiten, ijltuiten, o.w. IJiings, bijw.
Iemand, vnw, IJdeltuitig, bnw. !Jp (iep) ra; en.—elaar,
lep, —eboom, zie ijp. Uf, m; ven. In het meerv. —eboom. In and. sam.
Ier (volksnaam) m; en. gebruikt men veelal ijve- mv.—en, onv. bnw.