Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Honora'rium {eereloon) o. —eschool. Horizon (horizont) m.
Hoofd, -f o; en. —elijk, De vergr. trap in : —taal (ivaterpas) bnw,
—ig, —brekend, —za- —erhand , —erhuis, Horloge, o;s. Oo/chorlogie.
kelijk,—eloos,—schuw, —erwal en de overtr.üOTn {hoelc) m; en.
—stoffelijk, bnw. in: —dezelve {hij; van Horoscoop', o ; open.
Voorta —eneiLde, o. een vorst), —biedende, —trekken, o.
In and. sam. enk.; als: m. —noodig, bnw. Horrel, m; s. —voet.
—aanlegger, —aanlei-Hoogachten b.w. ScAeidô. Hort {stoot) ra; cn.—en,
der, —draaiing, —man Hoogduitsch , bnw. ; als o. w.
(«II'. mannen cn lieden), znw. o. Horzel, v; s en en,
—persoon, —peulnw, Hooge (de) m. {de Hemel), Horzelen, o. w.
—schedel (—scheel), in : in, uit, van den —. Hos'pes {waard) m.
—stof, —treffen, Hoogen, b. w. Hos'pita {waardin) v.
—zeer, enz. Hoogsel, o; s. Hos'pitaal, o; alen.
Hoofde in: uit —, vz. Hoogschatten , b. w. Hossobossen, o. w.
Hoofsch, bnw. Scheidb. Hos'tie {de heil. ouwel) v;
Hoog, bnw. —te, v: Hoogtijd {onderscheiden iën en s.
Ook in sam. met bnw. van hoog tijd, in: het is Hot, v. —^je {poosje) o.
en dw.; als:—aanzien- hoog tijd) m; en. Hôtel' {huis van voorname "
lijk, —bejaard, —be-Hooi, o. —achtig, hnw. personen) o; s. —Icrie'
roemd, —dravend, —maand,ens.—en,o.w. {herberg) v; iën.
—edel, —edelgeboren, Hooiwagen {insect) m; s. Hotsen, o. w.
—eerwaard, —gaand, Hoon, ra. —en, b. w. § Hotten, o. w. (tte, ttede).
—geboren, —geleerd, Hoop {menigte) ra; en. Hottentot, m; ten. —sch,
—hartig, —loffelijk, Hoop (hope) {verwach- bnw.
—moedig, —mogend, ting) y. Hou, tw. enbnw. i» — en
—noodig, —vliegend. Hoorbaar, bnw. getrouw.
—waardig {ook als o. Hooren. b. e» o. w. § Ooft Houden,b.w.(ield;ouden).
znw. gebruik.), —wel- roorbehooren.-swaar- /nsam.hou;a/s;—kind;
geboren , —wichtig, dig, bnw. doch houdbaar, bnw.
enz. huw. Hoos {waterhoos) v; zen. Houding, v; en.
Zoo ook met kleuren. Hoos {kous) v; ozcn. Hout, o. {ook voor een
eve7ials bij donker : Hoovaardij;. bnw. bosch);ea.—ig,—erig,
—bruin,—geel,—rood, Hoovaardij, v. —rijk, bnw. —skool.
enz. Alsznw.o. Hoozen, b. w. § In and. sam.honi; als:
Insgelijks de shmj. Hop, v. som, hoppe. —ader,—hakker,—la-
—achting, v. —altaar. Hop {vogel) m; pen. gen, —snip, —veiling,
—bootsman; lieden ; Hopeloos, bnw. —vester, enz.
—dag {onderscheiden Hopen {verwachten) b. w. Voorts in deo. znw.
van hoog dag, in: het is Hopman, m; s, nen en lie-. —hakken, —klooven,
hoogdag),—gerechts- den. —meten, —snijden,
hof, —gezaghebber, Hoppen, b. w. —stapelen , —vellen,
—heemraad,—leeraar, Hopperd, m. —vlotten , —zagen,
—lied,—mis,—moed. Hor, v; ren. —retje. enz.
—oven , —schatting, Horde,-|-v;n. Insam.mv. Houten, onv. bnw.
—rug, —tijd {zie /a-Horen (hoorn) m; s. {de Uoaling {visch) m; eu.
ger), —water. s/o/o.).—achtig,—loos. Houvast, o; en.
Voorts in—epriester, —ziek, bnw. Houw {hak; ook een werk-
—epriesterlijk, bnw. Horenen, hoornen, onv. /uip)m;en.
—epriesterschap, o. bnw. Houweel, o; en.