Boekgegevens
Titel: Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Auteur: Bosch, D.W.
Uitgave: Amsterdam: Schalemkamp, Van de Grampel en Bakker, 1866 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202607
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Woordenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt schoolwoordenboekje voor de Nederlandsche taal: volgens de spelling, aangenomen voor het "Woordenboek der Nederlandsche taal; "
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zoo de vorming niet op de gewone wijze of door toevoeging van aar,
aarstcr geschiedt, is het opgenomen.
verkleinwoorden.
De verkleinwoorden worden gevormd door hel plaatsen van :
a). je achter rf, t, f, g, k, p, s en ch.
b). tje achter n, r, w en de klinkletters, en
c). achter m.
In dit Werkje komen daarom alleen die verkleinwoorden voor, welke
tweeërlei uitgang hebben; alsmede die, welke den klinker verlengen; als:
papaatje, enz,, of welke de slotletter verdubbelen en elje aannemen; als:
bolletje, kannetje, enz.
De vrouwelijke op in zijn niet opgenomen, daar deze, zonder uitzonde-
ring, lot de laatste soort behooren.
» WEBKWOORDEN.
Bij d(! gelijkvl. ww. achtten wij de plaatsing van de of te voor den
onvolm. verl. tijd, en van d of t voor het verl. dw. overbodig, daar die
ww., welker wortel op b, d, g, i, ij, l, tn, n, r, w, v o{ z (welke
beide laatste echter bij het sluiten der lettergreep in f en s veranderen)
uitgaat, rfö, en dezulke, welker wortel met f, k, p, s, t of ch eindigt, te
in den onvolm. verl. tijd, enz. hebben.
Bij de ^liet samengestelde ongelykvl. en onregelm. ww. is de onvolm.
verl. tyd en het verl. dw. opgegeven; samengest. ww. volgen het grondwoord.
De werkw. met scheidb. of onscheidb. voorzetsels samengesteld en de
daanan afgeleide zelfst. en bijv. nw. zijn in zooverre opgenomen, als ten
aanzien der spelling cenige zwarigheid mocht ontstaan, of wanneer de
^'rondwoorden niet in gebniik zijn.
De scheidbaarheid of onscheidbaarheid is steeds aangewezen.
WORTEL DER WERKWOORDEN TER VORMING VAN ArCELEIDE EN SAMENGESTELDE
ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN, CnZ.
De wortel eens werkwoords is dat gedeelte, hetwelk men overhoudt,
wanneer men den uitgang cn wegneemt. In samenst. met andere woorden
heeft men het volgende op te merken:
/
ér'
--------